Перелік платних послуг ДНВП “Геоінформ України”


Шановні відвідувачі, повідомляємо, що ДНВП «Геоінформ України» відновлює свою роботу.

В той же час, у зв’язку із військовим станом, що введений в дію Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022, на вимогу підпункту 4 пункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 12.03.2022 року №263 «Деякі питання забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів в умовах воєнного стану» та з метою відведення загрози національній безпеці, ДНВП «Геоінформ України» тимчасово призупиняє доступ до публічних реєстрів та баз даних, розміщених на сайті Підприємства.

З метою відновлення економічної діяльності та задоволення актуальних потреб надрокористувачів ДНВП «Геоінформ України» пропонує перелік платних послуг.

Зокрема, Підприємство пропонує послугу попереднього опрацювання геологічних матеріалів, що подаються надрокористувачем до Держгеонадр (отримання спецдозволу без проведення аукціону, продовження строку дії, внесення змін) відповідно до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами зі складанням довідки щодо геологічної характеристики ділянки надр та координат. Ця послуга допоможе уникнути ситуації повернення пакетів документів Держгеонадрами через виявлені помилки у пакеті документів, що забезпечить швидкий розгляд заяви та отримання спецдозволу надрокористувачем або послуги з підготовки пакету документів на отримання спецдозволу «під ключ». Також, ДНВП «Геоінформ України» готовий надати послуги з підготовки інформаційної довідки щодо об’єкта інвестування у сфері надрокористування згідно критеріїв замовника, що дозволить оцінити перспективність розвідки ділянки або видобування корисних копалин на такій ділянці.

У складі Підприємства функціонує Центр геолого-економічних досліджень та експертиз, який здійснює попередні розрахунки розміру збору за надання спеціального дозволу на користування надрами без аукціону, визначення початкової ціни продажу на аукціоні дозволу на користування надрами (електронний майданчик «Прозорро»), вартості геологічної інформації.

Для укладання договорів згідно переліку платних послуг просимо звертатись до заступника генерального директора-директора центру геологоекономічних досліджень Ткаченко Майї Володимирівни, тел. +380 (97) 431-23-50, e-mail: geocenter2020@ukr.net

Зміст послуги
Вартість (грн)
1
Консультативні послуги зі складання інформаційної довідки щодо підготовленості об’єкту до виставлення на аукціон
Перелік робіт:

– підготовка пояснювальної записки щодо стану геологічного вивчення об’єкту надрокористування,
коротка геологічна характеристика його геологічної будови та корисної копалини;

– визначення місця розташування об’єкту надрокористування, його географічних координат;

– перевірка відсутності перетину кутових точок координат заявленої ділянки надр з діючими
спецдозволами та зареєстрованими заявами на отримання спецдозволів;

– визначення контуру підрахунку запасів родовища з використанням матеріалів звіту (в разі видобування);

– визначення відстані від кутових точок координат заявленої ділянки надр до природоохоронних,
водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, об’єктів Смарагдової мережі України;

– підготовка інформації щодо обліку запасів Державним балансом запасів корисних копалин
(у разі видобування) чи даних про перспективні ресурси ( у разі ГВ, в тому числі з ДПР);

– побудова оглядової карти та ситуаційного плану.

У разі виявлення під час складання довідки будь-яких невідповідностей у характеристиках заявленого об’єкту, заявнику пропонується внести до них відповідні зміни.

44 609
(в залежності від попередньо замовлених
консультативних послуг*)
2
Консультативна послуга з перевірки запропонованого замовником об’єкта надрокористування щодо можливості отримання спеціального дозволу на користування надрами без або з проведенням аукціону
Перелік робіт:

– визначення місця розташування об’єкту надрокористування, його географічних координат;

– перевірка на перетин кутових точок координат заявленої ділянки надр з діючими
спецдозволами та зареєстрованими заявами на отримання спецдозволів;

– визначення контуру підрахунку запасів родовища з використанням матеріалів звіту (в разі видобування);

– визначення контуру підрахунку запасів родовища з використанням матеріалів звіту (в разі видобування);

– визначення відстані від кутових точок координат заявленої ділянки надр до природоохоронних,
водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, об’єктів Смарагдової мережі України;

– побудова оглядової карти та ситуаційного плану.

За результатами перевірки замовнику буде надана інформація про можливість або неможливість отримання спеціального дозволу на користування надрами на об’єкт, який він розглядає, зокрема дані про наявність /відсутність спецдозволу на ділянці надр, стан вивченості ділянки (наявність/відсутність затверджених запасів корисних копалин), інформацію щодо можливих природоохоронних обмежень для отримання спецдозволу.

5 533
3
Підготовка пакету документів згідно переліку визначеного в додатку 1 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами для:

– отримання спеціального дозволу на користування надрами без проведення аукціону (п.8 Порядку);
– продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами (п.14 Порядку;
– внесення змін до спеціального дозволу на користування надрами (п.17 Порядку)”.

Перелік робіт:
В рамках послуги ДНВП «Геоінформ України» готує пакет документів, передбачений «Переліком документів, що подаються разом із заявою про надання спеціального дозволу на користування надрами без проведення аукціону» (додаток 1, постанови КМУ 615).

вуглеводні – 80 000 (фіксована)
інші – 20 640 (базова)
(в залежності від попередньо замовлених консультативних
послуг, обсягу та складності робіт
застосовуються коефіцієнти коригування*)

4
Інформаційно-консультативні послуги з попереднього опрацювання геологічних матеріалів, що подаються до Держгеонадр разом із заявою передбаченою Порядком надання спеціальних дозволів на користування надрами зі складанням відомостей щодо геологічної характеристики ділянки надр:

– на отримання спеціального дозволу на користування надрами без проведення аукціону (п.8 Порядку);
– на продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами (п.14 Порядку);
– на внесення змін до спеціального дозволу на користування надрами (п.17 Порядку)”

Перелік робіт:

– перевірка та коригування місця розташування об’єкту надрокористування, відповідності географічних
координат та площі, вказаних у заявах, ділянкам надр, які визначені на графічних матеріалах заявника,
або контуру підрахунку запасів, затверджених в установленому порядку;

– перевірка відсутності перетину кутових точок координат заявленої ділянки надр з діючими спецдозволами
та зареєстрованими заявами на отримання спецдозволів;

– визначення відстані від кутових точок координат заявленої ділянки надр до природоохоронних,
водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, об’єктів Смарагдової мережі України;

– перевірка відповідності заявлених запасів корисних копалин з даними їх обліку в Державному балансі
запасів корисних копалин (у разі видобування);

– перевірка наявності у фондах ДНВП «Геоінформ України» звітів з проведення геологорозвідувальних
робіт та протоколів затвердження запасів корисних копалин ДКЗ України.

У разі виявлення невідповідностей у геологічних матеріалах, замовнику пропонується внести до них відповідні зміни з метою їх усунення.

вуглеводні – 44 609 (фіксована)
інші – 10 230 (базова)
(в залежності від обсягу та складності робіт
застосовуються коефіцієнти коригування*)
5
Підготовка інформаційної довідки щодо об’єкта інвестування у сфері надрокористування згідно критеріїв замовника
10 230-22 460
(в залежності від обсягу та складності робіт
застосовуються коефіцієнти коригування*)
6
Підготовка довідки про залишкові запаси корисної копалини по родовищу неметалічних корисних копалин відповідно до Державного балансу запасів корисних копалин або форми звітності підприємства
2 000
7
Підготовка довідки про залишкові запаси корисної копалини по родовищу твердих горючих корисних копалин відповідно до Державного балансу запасів корисних копалин або форми звітності підприємства
2 000
8
Підготовка довідки про залишкові запаси корисної копалини по родовищу металічних корисних копалин відповідно до Державного балансу запасів корисних копалин або форми звітності підприємства
2 718
9
Підготовка довідки про залишкові запаси по родовищу вуглеводневої сировини або надання інформації з реєстру нафтових та газових свердловин
2 748
10
Підготовка інформаційної довідки по родовищу підземних вод, лікувальних грязей та лікувальної ропи відповідно до Державного балансу запасів корисних копалин або форми звітності підприємства
2 000
11
Підготовка інформаційної довідки по родовищу з якісними характеристиками корисної копалини (хімічний склад, фізико-механічні властивості)
3 000
12
Підготовка інформаційної довідки «Перелік родовищ (в т.ч. з якісними характеристиками корисної копалини)»:

– за видами корисної копалини;
– за станом розробки;
– за районом розташування тощо.
2 300-3 000*
(в залежності від кількості родовищ)
13
Опрацювання поданої документації щодо реєстрації РДГВН на відповідність вимогам п.1.7 Порядку та встановлення відсутності дублювання заявлених робіт
3 627
14
Послуги з обробки пакету документів щодо реєстрації артезіанської свердловини у Державному реєстрі артезіанських свердловин
Перелік робіт:

– перевірка координат артезіанської свердловини відповідно до спеціального дозволу на користування надрами
та розташування на місцевості за супутниковими знімками (камеральні роботи);

– складання «Опису артезіанської свердловини» відповідно до паспорту;

– реєстрація свердловини у державному реєстрі артезіанських свердловин;

– завантаження додатків: паспорт та опис артезіанської свердловини, акти про тампонаж
чи ліквідацію свердловини, тощо.

3 804
15
Послуги з попереднього опрацювання пакету документів щодо реєстрації артезіанської свердловини у Державному реєстрі артезіанських свердловин
Перелік робіт:

– перевірка координат артезіанської свердловини відповідно до спеціального дозволу на користування надрами
та розташування на місцевості за супутниковими знімками (камеральні роботи);;

– попередня перевірка паспорту та опису артезіанської свердловини;

– у випадку відповідності паспорту та опису артезіанської свердловини положенням законодавства,
реєстрація свердловини у державному реєстрі артезіанських свердловин..

2 872
16
Консультативна послуга з приведення звітних геологічних матеріалів до вимог діючих нормативів
Перелік робіт:

– опрацювання матеріальних носіїв геологічної інформації (в паперовому та електронному вигляді)
відповідно до існуючих стандартів;

– дооформлення звітних матеріалів перед розміщенням на постійне зберігання: внесення змін та виправлень
згідно з вимогами ДСТУ 4068-2002; роздрук текстових та графічних додатків після внесених виправлень;

– перевірка звітних геологічних матеріалів (текст, таблиці, графічні та текстові додатки) на їх
відповідність протоколу ДКЗ України;

– внесення виправлень у разі виявлених невідповідностей;

– побудова оглядової карти та ситуаційного плану.

За результатами робіт будуть опрацьовані матеріальні носії геологічної інформації (на паперових та електронних носіях), внесено зміни та виправлення до звітних матеріалів згідно з вимогами нормативних документів, роздруковано після виправлень текстові та графічні додатки.
Буде здійснена перевірка матеріалів щодо їх відповідності протоколу ДКЗ України та виправлено виявлені помилки. У разі потреби будуть проведені реставраційні палітурні роботи. Звітні матеріали будуть підготовлені для розміщення їх на постійне зберігання.

4148
за одну одиницю зберігання
17
Надання послуг з підготовки фондових геологічних матеріалів для подальшого їх тиражування (в паперовому або електронному виді)
1 230
18
Опрацювання фондових геологічних матеpiалів відповідно до заявок придбання геологічної інформації
25 347
19
Надання консультацій з геологічних питань та питань надрокористування
879
20
Надання копії екземпляру Державного балансу запасів корисних копалин України:

– нафти, природного газу, газового конденсату, гелію, етану, пропану, бутанів, азоту, нафтового бітуму;
– вугілля, торфу, сапропелю, метану вугільних родовищ;
– металічних корисних копалин;
– неметалічних корисних копалин;
– підземних питних і технічних вод; підземних мінеральних, теплоенергетичних, промислових вод; лікувальних грязей
та лікувальної ропи.
Вартість послуг залежить від виду сировини
21
Тиражування щорічників:

– «Мінеральні ресурси України»;
– «Підсумки геологорозвідувальних робіт на нафту та газ в Україні за рік»;
– «Ресурси твердих горючих копалин України»;
– «Гідрогеологічний щорічник про стан підземних вод України»;
– «Прогноз рівнів ґрунтових вод на території України»;
– «Активізація небезпечних ЕГП на території України за даними моніторингу».
Вартість послуг залежить від тематики щорічника
22
Надання екземпляру Державних балансів запасів корисних копалин та відомостей про геологорозвідувальні роботи
300 – 7 280
23
Визначення географічних координат та площі об’єкту надрокористування, побудови ситуаційного плану та перевірки географічних координат перетину площ об’єктів надрокористування
1689 – 3 685*
(в залежності від кількості кутових точок)
24
Виготовлення паперових та цифрових копій документів
від 5 грн/стор.
25
Визначення вартості вторинної (обробленої) геологічної інформації, як компенсації витрат держави за проведені геологорозвідувальні роботи, відповідно до п.10 Порядку розпорядження геологічною інформацією, затвердженого постановою КМ України від 07.11.2018 р. №939 та Методики визначення вартості геологічної інформації, отриманої за рахунок коштів державного бюджету, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 р. №1075
Вуглеводні та рудні – 25 000
інші – 5 000
26
Визначення вартості збору за надання спеціального дозволу на користування надрами відповідно до Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2004 р. №1374:
Вуглеводні та рудні – 25 000
інші – 5 000
27
Визначення розміру платежів при отриманні спеціального дозволу на користування надрами на основі УРП
250 000
28
Державна експертиза проектно-кошторисної документації на всі види геологорозвідувальних робіт.
18 000-96 000
(в залежності від обсягу та складності робіт
застосовуються коефіцієнти коригування*)

29
Підготовка геолого-інвестиційного паспорту ОТГ
Перелік робіт:

– характеристика мінерально-сировинної бази ОТГ (надання переліку родовищ та запасів корисних копалин;

– опис та побудова контурів родовищ, облікованих Державним балансом);

– побудова оглядових карт родовищ корисних копалин;

– небезпечні екзогенні геологічні процеси;

– спеціальні дозволи на користування надрами;

– перелік звітів за результатами геологорозвідувальних робіт, проведених на території громади та зареєстрованих
у геологічному фонді ДНВП «Геоінформ України»;

– аналіз матеріалів Держгеолкарти – 200 для пошуку об’єктів, перспективних для інвестування.

Зразок та детальна інформація за запитом.

вартість робіт в залежності від кількості родовищ на території ОТГ:
до 5 родовищ – 39 833
від 6 родовищ і більше – 58 756
30

Послуги з відповідального зберігання майна

Типовий публічний договір відповідального зберігання

Згідно протоколів погодження договірної ціни


* Коригуючі коефіцієнти:
При розрахунках загальної вартості робіт можуть застосовуватися коригуючі коефіцієнти К1, К2, К3, К4, К5.
Загальна вартість робіт, що виконуються, визначається множенням вартості робіт на узагальнюючий коригуючий коефіцієнт, який визначається за формулою:
К=1+[( К1-1) + ( К2-1) + ( К3-1) + ( К4-1) + ( К5-1)]

1. Коригуючі коефіцієнти К1, К2, К3, К4, К5 з підготовки пакету документів згідно переліку визначеного в додатку 1 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, з попереднього опрацювання геологічних матеріалів, підготовки інформаційної довідки щодо об’єкта інвестування у сфері надрокористування згідно критеріїв замовника, підготовки інформаційної довідки «Перелік родовищ (в т.ч. з якісними характеристиками корисної копалини)», визначення географічних координат та площі об’єкту надрокористування та державної експертизи проектно-кошторисної документації на всі види геологорозвідувальних робіт визначаються наступним чином:
1.1. Коригуючий коефіцієнт К1 визначається в залежності від народногосподарського значення корисних копалин:

– родовища корисних копалин місцевого значення і торфу – 1,0;
– родовища неметалів, кам’яного вугілля, бурого вугілля, підземних вод і гідротермальної сировини, чорних, кольорових і рідкісноземельних металів – 2,0;
– родовища благородних, розсіяних металів, ювелірної, ювелірно-виробної, радіоактивних металів – 3,0.

1.2. Коригуючий коефіцієнт К2 визначається в залежності від комплексності родовища (кількості видів корисних копалин

– 1 вид корисних копалин – 1,0;
– 2 види корисних копалин – 1,5;
– 3 та більше видів корисних копалин – 2,0.

1.3. Коригуючий коефіцієнт К3 визначається в залежності від кількості пластів (горизонтів) або кількості свердловин (для родовищ підземних вод):

– 1 пласт (горизонт), свердловина – 1,0;
– 2-5 пласти (горизонти), свердловини – 1,3;
– 5-10 пластів, свердловин – 1,5;
– більше 10 пластів (горизонтів), свердловин – 2,0.

1.4. Коригуючий коефіцієнт К4 визначається в залежності від вивчення запасів корисних копалин, що підраховані за результатами геологорозвідувальних робіт або розробки родовищ (ділянок):

– запаси (родовища або ділянки) корисних копалин, на базі яких проведено детальну геолого-економічну оцінку (далі – ГЕО) ефективності їх промислового освоєння, матеріали якої, включаючи техніко-економічне обґрунтування (далі – ТЕО), затверджені Державною Комісією по запасах корисних копалин України (далі – ДКЗ), запаси (родовища або ділянки) корисних копалин, на базі яких проведено попередню ГЕО їх промислового освоєння, матеріали якої, включаючи обґрунтування тимчасових кондицій, апробовані ДКЗ – 2,0;

– запаси (родовища або ділянки) і ресурси корисних копалин, на базі яких проведено початкову ГЕО можливого їх промислового значення перспективної ділянки надр, а матеріали, включаючи техніко-економічних міркувань про доцільність проведення подальших пошуково-розвідувальних робіт, параметри кондицій на мінеральну сировину схвалені замовником геологорозвідувальних робіт – 1,0.

1.5. Коригуючий коефіцієнт К5 визначається в залежності від кількості звітів, які необхідно опрацювати для підготовки пакету:

– 1 звіт – 1,0;
– 2 звіти – 1,5;
– 3 звіти та більше – 2,0.

2. У випадку термінового виконання робіт (протягом 5 робочих днів) застосовується коефіцієнт 2.
3. В залежності від попередньо замовлених консультативних послуг:
У випадку подальшого замовлення послуг передбачених пунктами 1 та 3 цього переліку, вартість таких послуг сплачується за виключенням вартості раніше наданих консультативних послуг з перевірки запропонованого замовником об’єкта надрокористування щодо можливості отримання спеціального дозволу на користування надрами без або з проведенням аукціону (5 533,00 грн.)

Бланк заяви на отримання послуг ДНВП Геоінформ України
Зразок заповненої заяви на отримання послуг ДНВП Геоінформ України