Міжнародне співробітництво

Загальні питання

Асоціація геологічних служб Європи

Асоціація геологічних служб Європи (АГСЄ) На підставі листа Держгеонадр України від 08.08.2014 р. № 11264/01/10-14, Виконавчий Комітет АГСЄ на засіданні 20 жовтня 2014 р. (лист АГСЄ від 29.10.2014 р. № 2014/1264) погодився з тим, що вирішення інформаційних та інших питань в рамках асоційованого членства Держгеонадр в АГСЄ та пов’язаних з цим зобов’язань буде здійснювати ДНВП «Геоінформ України».

Звіт групи експертів АГСЄ “Незалежна оцінка Державної служби геології та надр України”

Незалежна оцінка Державної служби геології та надр України Звіт готувався протягом ІІІ-ІV кварталів 2015 р., розглядався Виконкомом АГСЄ у грудні 2015 р. – січні 2016 р., доопрацьовувався у лютому-березні 2016 р. в англомовній версії був представлений 15 березня 2016 р. на 40-й Генеральній Асамблеї Асоціації геологічних служб Європи (АГСЄ) у м.Брюссель, Бельгія.

Двостороннє співробітництво

Співробітництво ДНВП «Геоінформ України» з Геологічною службою Норвегії

Співробітництво ДНВП «Геоінформ України» з Геологічною службою Норвегії Геологічна служба Норвегії (ГСН) є урядовою агенцією, яка підпорядкована Міністерству торгівлі та промисловості. ГСН має у штаті 225 співробітників, з яких приблизно 65% – науковий персонал. Основними завданнями ГСН є збирання, обробка і поширення знань про фізичні, хімічні і мінералогічні властивості гірських порід країни, родовищ корисних копалин та підземних вод.

Співробітництво ДНВП «Геоінформ України» з Міністерством природних ресурсів Канади

Співробітництво ДНВП «Геоінформ України» з Міністерством природних ресурсів Канади Міністерство природних ресурсів Канади відповідає за природні ресурси, енергетику, корисні копалини і метали, ліси, геологію, картографію і дистанційне зондування. Воно було створено в 1995 році шляхом об’єднання Міністерства енергетики, гірничорудної промисловості, ресурсів і Міністерства лісового господарства. Міністерство природних ресурсів Канади працює з метою забезпечити сталий розвиток природних ресурсів Канади, в тому числі енергетики, лісів, корисних копалин і металів.

Проекти АГСЄ

Згідно рішення НТР Держгеонадр від 16.12.2013 р., протокол № 73, виконання робіт по проектам АГСЄ доручено ДНВП «Геоінформ України». На підставі листа Держгеонадр України від 08.08.2014 р. № 11264/01/10-14, Виконавчий Комітет АГСЄ на засіданні 20 жовтня 2014 р. (лист АГСЄ від 29.10.2014 р. № 2014/1264) погодився з тим, що вирішення інформаційних та інших питань в рамках асоційованого членства Держгеонадр в АГСЄ та пов’язаних з цим зобов’язань буде здійснювати ДНВП «Геоінформ України». Координація робіт проводиться Центром міжнародного співробітництва (директор – д.г.-м.н. Б.І.Малюк, контактна особа в АГСЄ).

Проект EGDI

egdi Проект EGDI (European Geological Data Infrastructure – європейська інфраструктура геологічних даних) забезпечує доступ до загальноєвропейських і національних геологічних наборів даних і послуг, які є у розпорядженні геологічних служб Європи.

Проект Minerals4EU

Minerals4EU Проект Minerals4EU було ініційовано Асоціацією геологічних служб Європи (АГСЄ) на виконання рекомендацій Мінерально-сировинної ініціативи ЄС. У рамках проекту передбачалось:

– розробити інформаційну мережу та відповідний веб-портал даних про корисні копалини Європейського Союзу,

– укласти Щорічник мінеральних ресурсів Європи,

– провести перспективні дослідження динаміки пропозиції та попиту на мінеральну сировину.

Проект ProSUM

ProSUM_logo Проект ProSUM (Prospecting Secondary raw materials in the Urban mine and Mining wastes) присвячено створенню бази даних промислових відходів мінеральної сировини у Європі. Проект ініційований Асоціацією геологічних служб Європи (АГСЄ) і буде виконуватись консорціумом науково-дослідних установ Європейського Союзу, до числа яких входить низка геологічних служб.

Проект FORAM

ДНВП «Геоінформ України» бере участь у проекті «На шляху до світового форуму по мінеральній сировині» (FORAM), що фінансується Європейською Комісією за програмою досліджень та інновацій Horizon2020. Проект FORAM розпочинається у листопаді 2016 р. і триватиме протягом 2 років. Проект FORAM створить європейську платформу для міжнародних експертів і зацікавлених сторін, які будуть розвивати ідею заснування світового форуму по мінеральній сировині (СФМС) та сприятиме міжнародному співробітництву у сфері мінерально-сировинної політики та інвестицій.

Проект GeoERA

ДНВП «Геоінформ України» бере участь у проекті «Створення дослідницького середовища європейських геологічних служб для розбудови Геологічної агенції Європи» (GeoERA), що фінансується Європейською Комісією за програмою досліджень та інновацій Horizon2020. Проект GeoERA ініційовано Асоціацією геологічних служб Європи (АГСЄ), в рамках реалізації Стратегії АГСЄ.

Проект MINLAND

ДНВП «Геоінформ України» бере участь у проекті «Мінеральні ресурси у галузі сталого планування землекористування» (MINLAND), що фінансується Європейською Комісією за програмою досліджень та інновацій Horizon2020. Проект MINLAND розпочався 1 грудня 2017 р. і триватиме протягом 2 років.

Проект INTERMIN

ДНВП «Геоінформ України» бере участь у проекті «Міжнародна мережа навчальних центрів у сфері мінеральної сировини» (INTERMIN), що фінансується Європейською Комісією за програмою досліджень та інновацій Horizon2020. Проект INTERMIN розпочався 1 лютого 2018 р. і триватиме протягом 36 місяців.

Тематичні проекти міжнародних консорціумів

Проект OneGeology

Проект OneGeology З метою посилення міжнародної інтеграції геологічних досліджень останніми роками здійснюються заходи із забезпечення участі України у виконанні міжнародних науково-дослідних проектів Європейського Союзу.Серед інших, пріоритетне значення має участь у заходах в рамках міжнародної ініціативи створення Інтернет-сумісної інтерактивної цифрової геологічної карти світу масштабу 1:1 000 000 – OneGeology.

Проект ESTMAP

ESTMAP_logo Проект ESTMAP (Energy Storage Mapping and Planning) присвячено створенню бази даних поточного, передбачуваного і майбутнього потенціалу для підземного зберігання енергії в Європі.Проект ініційований Асоціацією геологічних служб Європи (АГСЄ) і буде виконуватись консорціумом науково-дослідних установ Європейського Союзу, до числа яких входить низка геологічних служб.

Проект EUOGA

EUOGA1 Проект, що має назву EUOGA (European Unconventional Oil and Gas Assessment – геологічна оцінка потенційних нетрадиційних ресурсів нафти і газу в Європі), виконується в рамках сервісного договору № 11411, укладеного між Об’єднаним дослідницьким центром Єврокомісії та ГС Данії за програмою Horizon2020, секція B.2.9.: “Підтримка енергетичної політики в області нетрадиційних нафти і газу”.