Звітний баланс запасів

Звітний баланс запасів корисних копалин складають підприємства та організації, що здійснюють геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою і розробку родовищ у межах визначеної спеціальним дозволом ділянки надр, підписують виконавці та керівник підприємства. Посадові особи, які підписали звітні баланси запасів корисних копалин, несуть відповідальність за правильність і достовірність наведених у них відомостей.

Контроль за своєчасним поданням користувачами надр усіх організаційно-правових форм господарювання річних звітних балансів запасів корисних копалин здійснює Державна служба геології та надр України.

На підставі звітних балансів запасів корисних копалин ДНВП «Геоінформ України» складає Державний баланс запасів корисних копалин України.

Звітні баланси запасів за формами № 5-гр, № 6-гр № 7-гр

Звітний баланс запасів за формами № 5-ГР (тверді горючі, металічні та неметалічні корисні копалини), № 6-ГР (нафта, природний газ, конденсат, етан, пропан, бутани, гелій), Звітний баланс використання підземних вод за формою № 7-ГР (підземні води), затверджені наказом Мінприроди України від 14 березня 2016 р. № 97 за погодженням з Держстатом, заповнюється надрокористувачами окремо по кожній корисній копалині по всіх родовищах (ділянках, шахтних полях, площах), що знаходяться в їх підпорядкуванні, і надсилається до Держгеонадр України до 05 лютого (форми № 5-ГР, № 6-ГР) та 20 січня (форма № 7-ГР) кожного поточного року.

Заповнення форм звітного балансу здійснюється відповідно до «Інструкція із заповнення форми звітності № 5-ГР (тверді горючі, металічні та неметалічні корисні копалини)», , «Інструкція із заповнення форми звітності № 7-ГР (підземні води)»

Інструкції по заповненню форм звітності та самі форми № 5-ГР, № 6-ГР, № 7-ГР можна отримати на сайті Мінприроди України, наказ від 14 березня 2016 р. № 97.