Користування читальним залом

В ДНВП “Геоінформ України” відвідувачі можуть ознайомитись з матеріалами по геологічних, гідрогеологічних та геофізичних зйомках різних масштабів, по глибинному геологічному картуванню, з геолого-екологічними дослідженнями, з пошуково-розвідувальними роботами та детальною розвідкою окремих родовищ з підрахунком запасів корисних копалин, а також замовити ксерокопії і копії на електронних носіях вибіркових матеріалів (послуги платні).

До послуг користувачів, які бажають ознайомитись з фондовими геологічними матеріалами (ФГМ), функціонує читальний зал на 24 робочих місця.

Розпорядок роботи читального залу ДНВП “Геоінформ України”:
Читальний зал працює з 9.00 до 17.30
Робота в каталозі з 9.00
Видача матеріалів 9.15 – 10.30
12.30 – 13.00
Прийом замовлень до 12.00
Обідня перерва 13.00 – 13.30
Прийом матеріалів 16.30 – 17.00
Остання п’ятниця кожного місяця – санітарний день.

Відповідно до Порядку обліку, зберігання та користування фондовими геологічними матеріалами, затвердженого Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 28.11.2000 року №217 (п.4.1), користування фондовими геологічними матеріалами в читальному залі ДНВП “Геоінформ України” здійснюється на підставі листа-заяви від юридичної чи фізичної особи, складеного на ім’я директора ДНВП “Геоінформ України”, в якому вказуються:

  • Мета, з якою буде проводитись вивчення ФГМ.
  • Посада, прізвище, ім’я, по батькові користувача.
  • Район або родовище корисних копалин.
  • Вид корисних копалин.
  • Назва ФГМ або тематика досліджень.
  • Необхідність виконання витягів з тексту та копіювання
    графічних додатків з отриманих для вивчення ФГМ.
  • Наявність у користувача доступу до інформації з грифом “ДСК”

Зразок листа-заяви щодо надання доступу до відкритих фондових геологічних матеріалів
Зразок листа-заяви щодо надання доступу до фондових геологічних матеріалів з грифом “Для службового користування”
Зразок замовлення на одержання фондових геологічних матеріалів

ФГМ піднімаються зі сховищ до читального залу, де видаються користувачеві з записом у журналі видачі ФГМ і розписом його за кожну одиницю зберігання. В кінці робочого дня посадовою особою здійснюється контроль за станом і наявністю ФГМ.

За межами читального залу у тимчасове користування надаються ФГМ тільки працівникам ДНВП “Геоінформ України” для виконання службових завдань згідно з письмовим зверненням керівника підрозділу до керівництва ДНВП “Геоінформ України” з обґрунтуванням необхідності надання ФГМ (аналітичне опрацювання, створення страхового фонду та баз даних, поліпшення технічного стану, перевірки наявності геологічних матеріалів, організація копіювання та інше).

Термін опрацювання користувачем замовлених ФГМ необмежений.

У позаробочий час замовлені користувачем ФГМ тимчасово зберігаються в спеціально відведеному місці.

Послуги читального залу для працівників організацій з недержавною формою власності – платні.