Державний облік родовищ та запасів корисних копалин

Державний кадастр родовищ та проявів корисних копалин

Державний кадастр родовищ та проявів корисних копалин України є складовою частиною системи обліку об`єктів державного фонду родовищ корисних копалин та його резерву і використовується для оперативного визначення стану й можливості розвитку мінерально-сировинної бази.

Державний кадастр родовищ підземних вод

Роботи з ведення Державного водного кадастру (ДВК) здійснюються відповідно до Водного кодексу України. Для систематизації, обробки та аналізу даних за розділом «Підземні води» створена автоматизована інформаційна система Державного водного кадастру (АІС ДВК).

Державний баланс запасів корисних копалин

Відповідно до законодавства України всі виявлені в надрах запаси корисних копалин та наявні у них супутні корисні компоненти підлягають державному обліку за єдиною системою. Державний облік запасів родовищ корисних копалин здійснюється в порядку, що визначений постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.95 № 75 «Порядок державного обліку родовищ, запасів і проявів корисних копалин».

Державний облік нафтових і газових свердловин

Облік нафтових та газових свердловин є складовою частиною системи обліку об`єктів державного фонду надр і проводиться для визначення стану й можливості розвитку мiнерально-сировинної бази нафтогазової промисловості, планування робіт із геологічного вивчення нафтогазоносних надр, оцінки можливості реліквідації і розконсервації свердловин з метою комплексного використання надр.