Нормативно-правові акти

Кодекси та Закони України

Гірничий Закон України
Кодекс України про надра
Закон України «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року»
Водний Кодекс України
Положення про Державну геологічну карту України масштабу 1:200000
Закон України про газ (метан) вугільних родовищ
Закон України про інформацію
Закон України про Національний архівний фонд та архівні установи
Закон України про нафту і газ
Закон України про охорону навколишнього природного середовища
Закон України про угоди про розподіл продукції
Закон України про відходи

Постанови КМУ

№ 615 Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами» від 30 травня 2011 р.
№ 594 «Про затвердження Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами» від 30 травня 2011 р.
№ 391 «Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля» від 30 березня 1998 р.
№ 742 «Про надання спеціальних дозволів на користування ділянками надр з метою геологічного вивчення та видобування стратегічно важливих корисних копалин» від 15 липня 1997 р.
№ 432 «Про затвердження Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр» від 5 травня 1997 р.
№ 815 «Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод» від 20 липня 1996 р.
№ 413 «Про затвердження Порядку ведення державного водного кадастру» від 8 квітня 1996 р.
№ 114 «Про Порядок передачі розвіданих родовищ корисних копалин для промислового освоєння» від 14 лютого 1995 р.
№ 75 «Про затвердження Порядку державного обліку родовищ, запасів і проявів корисних копалин» від 31 січня 1995 р.
№ 58 «Про затвердження Положення про порядок списання запасів корисних копалин з обліку гірничодобувного підприємства» від 27 січня 1995 р.
№ 827 «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення» від 12 грудня 1994 р.
№ 865 «Про затвердження Положення про порядок проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин» від 22 грудня 1994 р.
№ 1499 «Про затвердження переліку водних об’єктів, що відносяться до категорії лікувальних» від 11 грудня 1996 р.
№ 150 «Про Державний фонд родовищ корисних копалин України» від 2 березня 1993 р.