Продаж та надання геологічної інформації

Порядок розпорядження (надання у користування і продаж) відкритою геологічною інформацією про надра, отриманою за результатами робіт та досліджень з геологічного вивчення надр, визначається Постановою КМУ від 13 червня 1995р. №423 «Про затвердження Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією».

Геологічна інформація, створена (придбана) на кошти державного бюджету, є державною власністю і реалізується Держгеонадра.

Геологічна інформація, створена (придбана) на кошти державного бюджету і передана до Геоінформу, надається у користування на договірній основі, причому:

 • Безоплатно: органам державної влади та органам місцевого самоврядування, державним і комунальним підприємствам, установам і організаціям, державним органам у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр іноземних держав.
 • Платно: юридичним та фізичним особам.

Юридичні та фізичні особи, яка бажають отримати для користування геологічну інформацію, надсилають запит на ім’я Голови Держгеонадра України, в якому зазначають: мету отримання інформації, назву ділянки або родовища, вид корисної копалини, місцеположення та географічні координати, склад і обсяг геологічної інформації.

Розмір плати за право користування геологічною інформацією визначає ДГП «Геолекспертиза» згідно Постанови КМУ № 1075 від 10.12.2008 р. «Про затвердження Методики визначення вартості геологічної інформації, отриманої за рахунок коштів державного бюджету».

Геологічна інформація передається Покупцю згідно з Актом прийому-передачі протягом двадцяти днів з дати оплати Покупцем вартості за право користування геологічною інформацією, в одному з таких порядків:

 • Узагальнена геологічна інформація – Державним науково-виробничим підприємством «Державний інформаційний геологічний фонд України» у вигляді копій геологічних звітів на паперових та/або електронних носіях за адресою: м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16.
  Вартість робіт з копіювання геологічних звітів визначається Державним науково-виробничим підприємством «Державний інформаційний геологічний фонд України» за окремим договором на виконання робіт з копіювання.
 • Первинна або первинна оброблена геологічна інформація – власником первинної геологічної інформації у вигляді керна свердловин, проб нафти, газу, води, зразків кам’яного матеріалу, колекцій різного призначення, дублікатів проб, журналів польової документації та опробування, записів геофізичних спостережень тощо за адресою місцезнаходження власника первинної або первинної обробленої геологічної інформації.

Геологічна інформація, створена (придбана) на власні кошти юридичних та фізичних осіб, є їх власністю. Реалізація цієї інформації здійснюється її власником за погодженням з Держгеонадра.

Для погодження продажу геологічної інформації, яка не є державною власністю, її власник надсилає запит до Держгеонадр. У запиті зазначаються:

 • Для продавця – власника геологічної інформації:
  • Відомості про юридичну особу (найменування, місцезнаходження, юридична адреса; посадова особа, що надіслала запит); для фізичних осіб – прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання.
  • Склад і обсяг інформації, яка пропонується на продаж.
 • Для покупця геологічної інформації:
  • Відомості про юридичну особу (найменування, місцезнаходження, юридична адреса; посадова особа, що надіслала запит); для фізичних осіб – прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання.
  • Обсяг права власності на геологічну інформацію, що планується придбати.