Експертиза матеріалів щодо надання спецдозволів

Для отримання спеціального дозволу на користування надрами за безаукціонною процедурою претендент надає відповідний пакет документів до Держгеонадр України. Документи перевіряються на комплектність і, в разі відсутності зауважень, передаються для опрацювання до ДНВП «Геоінформ України» для перевірки геологічної частини наданих матеріалів.

При проведенні експертизи геологічних матеріалів по документах, наданих суб’єктами господарювання на отримання спеціальних дозволів на користування надрами ДНВП «Геоінформ України» керується такими основними законодавчими документами: Кодекс України «Про надра», Закон України «Про нафту і газ», Закон України «Про газ метан», «Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615, «Порядок проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами».

У висновку, який складається після опрацювання наданих документів, зазначаються результати перевірки щодо:

  • Виду користування надрами.
  • Назви об’єкта надрокористування.
  • Географічних координат заявленої ділянки та величини площі.
  • Місцезнаходження об’єкта надрокористування: (адміністративна область, район, прив’язка на місцевості).
  • Виду корисної копалини.
  • Відомостей щодо запасів корисної копалини (орган, який затверджував запаси корисної копалини, загальна кількість запасів на час отримання спеціального дозволу (станом на поточний рік) відповідно до Державного балансу запасів корисних копалин).
  • Історії геологічного вивчення об’єкта, геологічної характеристики ділянки надр та корисної копалини.
  • Мети користування надрами.
  • Пропозицій до зазначення у дозволі особливих умов.
  • Терміну дії спеціального дозволу.

Також, заявлена ділянка перевіряється на: наявність діючого спеціального дозволу на заявлену територію, перетин з наданими у користування ділянками надр, наявність заяв від інших претендентів, відповідність заявленої до ліцензування загальної кількості запасів корисної копалини Державному балансу запасів корисних копалин.

За результатами розгляду документів робиться висновок щодо підготовленості об’єкта надрокористування для заявленого виду користування надрами.

В разі виявлених невідповідностей, зауваження до документів направляються до Держгеонадр для інформування заявника.

В разі відсутності зауважень до документів, складається висновок, який передається для подальшого розгляду до Держгеонадр України.