Державна реєстрація робіт

Державній реєстрації підлягають роботи і дослідження, пов’язані з геологічним вивченням надр (РДГВН), що проводяться на основі:

 • Діючого спеціального дозволу на користування надрами.
 • Затвердженого в установленому порядку пооб’єктного плану виконавця РДГВН.
 • Геологічного (технічного) завдання.
 • Висновку щодо доцільності розподілу раніше затверджених запасів корисних копалин родовища (ділянки) на окремі об’єкти надрокористування, затвердженого в установленому порядку.

Виконавцями РДГВН вважаються надрокористувачі, визначені статтею 13 Кодексу України про надра.

Основним документом, на підставі якого реєструються чи перереєстровуються РДГВН, є Перелік РДГВН.

Для проведення державної реєстрації виконавець РДГВН направляє заяву з повним пакетом документів:

 • Перелік РДГВН (в трьох екземплярах).
 • Копії документів, на основі яких проводиться реєстрація.
 • Ситуаційний план або картограма з контурами площ чи району проведення РДГВН (залежно від виду робіт та площі їх проведення). У разі виконання гідрогеологічних робіт – винесеними свердловинами.

У випадку неправильного оформлення поданих документів або неможливості встановлення за ними доцільності проведення робіт ДНВП “Геоінформ України” повертає їх виконавцю на доопрацювання.

РДГВН обов’язково реєструються до початку їх проведення. Якщо сталися зміни даних, за якими вони початково були зареєстровані, а саме: найменування РДГВН; цільового завдання; площі або району робіт; строку проведення робіт; виконавця робіт (переоформлення спеціального дозволу), то РДГВН підлягають перереєстрації. В такому випадку, виконавець РДГВН у місячний строк подає документи на перереєстрацію. Перереєстрована робота отримує новий реєстраційний номер, а попередній анулюється. Остання перереєстрація РГВН може проводитись не пізніше ніж за три місяці до завершення робіт.

У випадку тимчасового або остаточного зупинення РДГВН виконавець зобов’язаний повідомити Держгеонадра України листом упродовж п’ятнадцяти днів з дня прийняття відповідного рішення.

Виконавець РДГВН забезпечує достовірність відомостей, зазначених у документах, поданих на державну реєстрацію.

У державній реєстрації РДГВН може бути відмовлено у разі: невідповідності документів вимогам Порядку про державну реєстрацію; визнання поданих РДГВН такими, що раніше виконані або знаходяться в стадії виконання іншими надрокористувачами (дублювання робіт); неподання виконавцем РДГВН звітних матеріалів про результати завершення зареєстрованих РДГВН.

Рішення про державну реєстрацію (перереєстрацію) РДГВН або про відмову у реєстрації приймається протягом п’ятнадцяти календарних днів від дати отримання від надрокористувача, разом з їх супровідним листом, повного комплекту реєстраційних документів, про що письмово повідомляється надрокористувача (у разі відмови в реєстрації – обґрунтування причин).

На титульному аркуші звіту про завершені РДГВН, які зареєстровано Держгеонадрами України, міститься державний реєстраційний номер РДГВН, а геологічні результати, викладені у цих звітах, повинні відповідати вихідним даним, за якими зареєстровано (перереєстровано) РДГВН.

Державна реєстрація анулюється у разі:

 • Закінчення терміну дії або анулюванні спеціального дозволу на користування надрами.
 • Рішення щодо виключення об’єкта реєстрації з пооб’єктного плану геологорозвідувальних робіт.
 • Завершення РДГВН, затвердження запасів корисних копалин Державною комісією України по запасам корисних копалин і передачі звітних матеріалів до ДНВП “Геоінформ України”.
 • Перереєстрації РДГВН.

Після державної реєстрації робіт, пов’язаних із геологічним вивченням надр, відповідні відомості вводяться до електронної бази даних.