Інформаційні технології

Інформаційна система

Інформаційна система

користування надрами, в рамках якої виконуються роботи з обліку, зберігання та аналітичної обробки статистичних, геологічних, геофізичних, гідрогеологічних та інженерно-геологічних результатів досліджень надр, моніторингу геологічного середовища і мінерально-сировинної бази.
Детальніше

Фонд геологічних матеріалів на комп’ютерних носіях

Фонд геологічних матеріалів на комп’ютерних носіях

Одним із основних завдань, що стоїть перед Державним інформаційним геологічним фондом, є збереження оригіналів документів протягом тривалого часу із забезпеченням можливості багатократного звернення до інформації, яка міститься в цих документах.
Детальніше

Бази даних

Бази даних

Центральна ланка інформаційної системи – комп’ютерна база даних, яка налічує десятки тисяч різних видів показників щодо вивчення та використання мінерально – сировинної бази України. В якості системи управління базами даних використовується СУБД Oracle 11g Database, яка забезпечує ефективне, надійне і безпечне управління даними.
Детальніше

Цифрові карти

Цифрові карти

Сектором впровадження ГІС-технологій відділу інформаційних технологій ДНВП „Геоінформ України” виконується автоматизована побудова різноманітних видів карт родовищ корисних копалин та ділянок надр, на які надані спеціальні дозволи, в межах адміністративних одиниць і в цілому по Україні будь-якого масштабу та складу.
Детальніше