Приймання звітів на постійне зберігання

Результати виконаних робіт та досліджень з геологічного вивчення надр, викладені у геологічних чи науково-дослідних звітах або у виданих картах геологічного змісту після їх затвердження в установленому порядку передаються на постійне зберігання до ДНВП «Державний інформаційний геологічний фонд України».

Приймання й облік геологічних матеріалів ДНВП «Геоінформ України» здійснює відповідно до Порядку обліку робіт і досліджень, пов’язаних із геологічним вивченням надр, затвердженого наказом Мінприроди від 14.06.2013 р. за № 262, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.04.2013 р. за № 1156/23688, окремого доручення Державної служби геології та надр України від 31.10.2013 р. №06-02 та Порядку обліку, зберігання та користування фондовими матеріалами, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 28.11.2000 р. за № 217, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.12.2000 р. за № 910/5131. Геологічні матеріали, що подаються на постійне зберігання, повинні відповідати вимогам чинних нормативних документів щодо складання, оформлення і комплектності, а саме Державного стандарту України (далі ДСТУ) 4068-2002, затвердженого наказом Держстандарту України 01.02.2002 року №68 та Додатку К (обов’язковий) до ДСТУ.

Підставами для прийняття звітних геологічних матеріалів на постійне зберігання є:

  • Наявність номера державної реєстрації виконаних робіт з геологічного вивчення надр.
  • Відповідність до наведеного в супровідному листі складу геологічного матеріалу наявності кількості й обсягу його частин на паперових та електронних носіях.
  • Наявність облікової картки вивченості надр з контуром розташування вивчених площ (профілів робіт) до них.
  • Наявність обов’язкових структурних елементів у складових частинах геологічних матеріалів.
  • Правильність оформлення текстових і графічних матеріалів.

Геологічні звіти та інші види текстових й графічних геологічних матеріалів виконують за допомогою засобів комп’ютерної техніки й подаються виконавцями цих робіт як на паперовому, так і на комп’ютерному носіях.

Комп’ютерний носій звіту також обов’язково перевіряється на відповідність до вимог нормативних документів ДСТУ 4068-2002 “Звіт про геологічне вивчення надр. Загальні вимоги до побудови, оформлення та змісту” та доповнення до нього “Керівний нормативний документ. Написання та оформлення текстової частини геологічних звітів на комп’ютерних носіях” і повинен забезпечувати ідентичне відтворення звіту на паперових носіях.

Побудова та оформлення текстової частини та структурних елементів звіту (інформаційна картка (реферат), зміст, висновки, довідка про кошторис) повинні бути виконані за допомогою програми Microsoft Word українською мовою..Текстові додатки потрібно надавати у форматах MS Word або PDF (Adobe Acrobat). В тому разі, коли вся книга містить табличні додатки, які виконані за допомогою програми Microsoft Excel, вони повинні бути записані у форматі PDF (Adobe Acrobat) і обов’язково одним файлом.

Графічні додатки повинні надаватись у форматах що мають розширення *.tiff, *.bmp, *.jpg, *.jpeg.

Цифрові матеріали надають на носіях цифрової інформації тривалого зберігання (CD, DVD) та повинен супроводжуватись етикеткою. Геологічний звіт записується на комп’ютерний носій (компакт диск CD-R) одним файлом, якому надається ім’я латинськими літерами не більше вісьми символів. Якщо геологічний звіт має декілька книг, то кожна книга записується окремим файлом.

У випадку, коли у звіті є книга (одна чи декілька) з грифом обмеження доступу, вона повинна бути записана на окремий CD-R.

Подані геологічні матеріали оформлюються на постійне зберігання протягом 10 робочих днів, а якщо геологічні матеріали мають великий обсяг – 15 робочих днів з дня, наступного після реєстрації їх надходження.

У разі неприйняття геологічних матеріалів на постійне зберігання користувачі ФГМ можуть оскаржити зазначені дії ДНВП “Геоінформ України” до Державної служби геології та надр України.

Прийняті та оформлені геологічні матеріали на паперовому та комп’ютерному носіях реєструю в інвентарних книгах запису фондових геологічних матеріалів та одержують порядковий інвентарний номер.

В електронний каталог фонду геологічних звітів (БД “Геологічні звіти”) заноситься розширена бібліографічна інформація про ФГМ, номер компакт-диску електронного носія геологічного звіту, формується авторський, географічний та предметно-систематичний каталоги, видаються поточні та річні переліки звітів поточного надходження та інші вихідні форми.