Публікації

Прогноз рівнів ґрунтових вод України

Прогноз складається для природного та слабопорушеного режиму підземних ґрунтових вод регіонального рівня досліджень та відображає зміни рівнів першого від поверхні водоносного горизонту, що має найбільш активний зв‘язок з поверхневими водами та гідрометеорологічними факторами.

Мінеральні ресурси України та світу

У збірнику дано загальну характеристику геологічної будови території України і стану мінерально-сировинної бази. Інформація про стан світової ресурсної бази більшості видів корисних копалин містить відомості про ресурси та запаси по світу в цілому, по континентах і країнах. Наведено дані про основні геолого-промислові типи родовищ і їх роль у запасах і видобутку.

Щорічники

У збірниках наведені статистичні дані та їх аналіз по підсумках геологорозвідувальних робіт на різні види корисних копалин; узагальнення та аналіз матеріалів моніторингу підземних вод в природних та техногенних умовах; інформація щодо активізації небезпечних екзогенних геологічних процесів на території України за даними моніторингу ЕГП .

Державні баланси запасів корисних копалин

Інформація щодо річних результатів геологорозвідувальних та видобувних робіт на ділянках надр, наданих в користування (нафта, природний газ, конденсат, металічні та неметалічні корисні копалини, корисні копалини для будівництва, вугілля, метан, бітум, германій, сапропель, торф, підземні води, лікувальні грязі тощо).
Забезпечення державних органів влади та надрокористувачів достовірною інформацією щодо стану мінерально-сировинної бази України.

Обласні довідки

Довідник містить відомості щодо стану мінерально-сировинної бази, небезпечних екзогенних геологічних процесів та надрокористування в Закарпатській області.

Карти

Складання в автоматизованому режимі на основі баз даних Державного балансу запасів корисних копалин, Державного кадастру родовищ та проявів корисних копалин, бази даних спеціальних дозволів на користування надрами карт родовищ корисних копалин по адміністративних районах, областях України; регіональних та в цілому по Україні карт родовищ по окремих видах корисних копалин; карт ділянок, на які надані спеціальні дозволи на користування надрами, по основних видах корисних копалин та в межах адміністративних областей України тощо.