Стан запасів родовищ корисних копалин України

Стан запасів родовищ корисних копалин України В надрах України виявлено понад 20 000 родовищ і проявів з 117видів корисних копалин, з яких близько 8 700 родовищ мають промислове значення і враховуються Державним балансом запасів корисних копалин. Понад 3 000 родовищ з 99 видів корисних копалин освоєно промисловістю. За обсягом розвіданих запасів вугілля, залізних, марганцевих і титано-цирконієвих руд, а також графіту, каоліну, калійних солей, сірки, вогнетривких глин, облицювального каменю Україна належить до однієї з провідних країн світу. Зокрема, запаси вугілля відносно світових становлять 7,5 %, залізних руд – 15%, марганцевих – 42,8%.

На даний час в Україні у значних обсягах видобуваються кам’яне вугілля (1,5% світового), товарні залізні (4,5%) та марганцеві (9%) руди, уран, титан, цирконій, каолін (18%), бром, нерудна металургійна сировина (кварцити, флюсові вапняки і доломіти), хімічна сировина (кам’яна сіль), облицювальний камінь (граніт, габро, лабрадорити тощо), скляний пісок тощо. Із надр держави вилучається вуглеводнева сировина, торф, цементна сировина, тугоплавкі та вогнетривкі глини, сировина для виробництва будматеріалів, йод, бром, різноманітні мінеральні води, дорогоцінне та коштовне каміння, п’єзокварц тощо. У відносно незначних обсягах видобуваються нікелеві руди, скандій, гафній, бурштин, цеоліти тощо. З різним рівнем детальності досліджені родовища нетрадиційних для України корисних копалин: хрому, свинцю, цинку, міді, молібдену, берилію, літію, танталу, ніобію, рідкісних земель, плавикового шпату, апатиту, горючих сланців, бішофіту тощо.

Із надр вилучаються підземні води господарсько-питного призначення, за рахунок яких вирішується проблема водопостачання більшості крупних населених пунктів України, а також мінеральні води і лікувальні грязі, які є основою для розвитку оздоровчих курортних закладів нашої держави.

Актуальним є пріоритетний розвиток нових енергетичних технологій, які базуються на значних запасах в Україні кам’яного і бурого вугілля, багатих органікою сланців, торфу тощо та використанні нетрадиційних і альтернативних джерел енергії, за умов диверсифікації джерел імпортованої частини паливно-енергетичних ресурсів, недостатньої для задоволення решти її власних потреб.

В сучасних умовах темпи і масштаби відтворення власної мінерально-сировинної бази не задовольняють потреби держави. Через нестачу коштів обсяги геологорозвідувальних робіт скоротились у 3-4 рази. Тому, починаючи з 1994 року, приріст розвіданих запасів більшості найважливіших корисних копалин не компенсує їх видобуток.

За останні 5-10 років підтверджено реальні можливості щодо подальшого приросту запасів вуглеводнів, відкриття і розвідки родовищ нових для України корисних копалин золота, хрому, міді, свинцю, цинку, молібдену, рідкісних та рідкісноземельних елементів, літію, ніобію, танталу, фосфоритів, флюориту, каменесамоцвітної сировини та деяких інших, на які є значний попит у зв’язку з необхідністю створення умов для збільшення , експортного потенціалу держави.

Недоліками вітчизняної мінерально-сировинної бази є обмеженість ресурсів видобувних вуглеводнів – нафти та природного газу, а також відсутність (за окремими винятками) кольорових і рідкісних металів, найважливіших агроруд та деяких інших корисних копалин. У зв’язку з цим виникає потреба імпорту таких видів сировини і металів, як боксити, магнезит, плавиковий шпат, мідь, свинець, цинк, олово, нікель, хром, молібден, вольфрам, рідкісні землі.

Проблемним питанням мінерально-сировинної бази є те, що в багатьох випадках розвідані родовища не відповідають економічним умовам ринку. Актуальним залишається питання переоцінок їх наявного фонду. Поклади залізних, марганцевих, а також уранових руд, що є головними та традиційними для України, належать до порівняно низькоякісних, а поклади вугілля характеризуються більш складними гірничо-геологічними умовами розробки, ніж у сусідніх Польщі та Росії.

У промисловому освоєнні в Україні перебуває близько 3 000 родовищ корисних копалин, на базі яких працює понад дві тисячі гірничовидобувних та переробних підприємств. Ступінь залучення розвіданих запасів у розробку коливається від 40 до 100%.

В обсягах видобутку різко домінує залізорудна сировина, кам’яне вугілля, а також камінь будівельний. Видобуток сірки та калійної солі зменшувався з початку 1990-х років, а з 2007 року взагалі відбулася зупинка калійно-магнієвого та сірковидобувного виробництва.

Динаміка видобутку корисних копалин за період 2005-2013 років свідчить, що найвищі темпи зростання були в групі корисних копалин для будівництва.

Динаміка видобутку основних видів корисних копалин за роками

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Корисні копалини
Видобуток
Нафта та конденсат, млн.т

4,23
4,38
4,29
4,21
4,0
3,56
3,03
3,2
3,07
Газ природний, млрд м3
20,50
20,76
20,58
21,041
21,2
20,4
20,6
20,5
21,4
Вугілля кам’яне, млн. т
52,80
52,97
50
50,91
48,0
49,29
54,38
55,5
68,8
Вугілля буре, млн. т
0,27
0,28
0,2
0,05
0,02
0,004
0,015
0,002
0,005
Залізна руда, млн. т
160,15
159,61
170,32
158,73
145,3
163,9
174,2
173,1
177,4
Марганцева руда, млн.т
5,57
5,62
5,84
5,05
2,7
4,84
3,4
2,9
3,6
Сіль калійна, тис. т
18,0
8,5
Сіль кухонна, млн. т
6,71
7,15
7,21
4,77
5,6
4,4
6,42
6,79
6,44
Сірка самородна, тис. т
224,0
11,0
6
Глини бентонітові, тис.т
551,4
455,8
401,82
243,6
182,9
238,6
276,68
305,1
256,5
Каолін, млн. т
1,91
1,93
2,37
1,80
1,43
1,73
2,08
2,06
2,10
Вапняк флюсовий, млн. т
25,21
25,97
27,08
24,1
16,64
3,71
20,48
16,93
46,42
Глина вогнетривка, млн. т
5,68
5,8
6,21
5,0
2,68
3,23
5,09
5,5
4,4
Пісок формувальний, млн. т
9,02
9,27
9,89
9,0
8,3
11,5
10,6
10,6
12,3
Камінь будівельний, млн. м3
22,11
24,24
32,99
37,0
25,85
30,04
32,92
32,9
34,3
Сировина цементна, млн. т
15,41
17,4
19,88
19,6
8,17
8,22
11,53
9,7
10,1
Метан вугільних родовищ, млн. м3
8,11
52,3
11,26
17,2
9,52
8,24