Мінеральні ресурси України

fondi Мінеральні ресурси України – Київ, Державне науково-виробниче підприємство «Державний інформаційний геологічний фонд України», 2017. 268с.

Довідник вміщує відомості про балансові запаси корисних копалин (окрім закритих для публікації) станом на 01.01.2017р., їх погашення (видобуток та втрати), про кількість родовищ, що обліковуються Державним балансом запасів корисних копалин України та про ступінь їх промислового освоєння по адміністративних областях, Автономній Республіці Крим та Україні в цілому.

Довідник складено на основі даних Державних балансів запасів корисних копалин, інформації Мінпаливенерго, Держкомстату.

Завантажити щорічник (pdf): Мінеральні ресурси України 2017 р.

Редактори видання:

С.І. Примушко
Директор ДНВП “Геоінформ України”

Т.Д. Білошапська
головний геолог ДНВП “Геоінформ України”

В.Ф. Величко
головний інженер ДНВП “Геоінформ України”

   Щорічник склали:

Н.В.Корпан (відповідальний виконавець),
Г.В. Полуніна, Г.О. Башкірова, О.М. Коваль, В.О. Романченко,
Г.В. Доценко, Н.П. Захарченко, О.О. Романюк, Т.І. Бабенко,
Т.Я. Скрипець, О.Г. Лісняк, О.С Шутова, Н.Б. Коваленко,
Н.І. Чуприна, М.С. Даневич, Л.В. Лопата, І.В. Вороновська.

ЗМІСТ
ВСТУП
СТАН ЗАПАСІВ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН УКРАЇНИ
ГОРЮЧІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ
     ГАЗОПОДІБНІ ГОРЮЧІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ
          Газ природний
          Природний газ (метан) кам’яновугільних басейнів України
     РІДКІ ГОРЮЧІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ
          Нафта та газовий конденсат
     ТВЕРДІ ГОРЮЧІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ
          Вугілля буре
          Бітум
          Вугілля кам’яне
          Торф
МЕТАЛІЧНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ
     РУДИ ЧОРНИХ МЕТАЛІВ
          Руди заліза
          Руди марганцю
          Руди хрому
     РУДИ КОЛЬОРОВИХ ТА ЛЕГУВАЛЬНИХ МЕТАЛІВ
          Руди алюмінію
          Руди міді
          Руди нікелю
          Руди свинцю та цинку
          Руди титану
          Руди вольфраму
          Руди кобальту
          Руди молібдену
          Руди олова
          Руди ртуті
     РУДИ РІДКІСНИХ ТА РІДКІСНОЗЕМЕЛЬНИХ МЕТАЛІВ
          Руди берилію
          Руди ванадію
          Руди літію
          Руди стронцію
          Руди танталу та ніобію
          Руди цирконію
          Ітрієві лантаноїди
          Руди скандію
     РУДИ БЛАГОРОДНИХ МЕТАЛІВ
          Руди золота
          Руди платини та платиноїдів
          Руди срібла
     РУДИ РОЗСІЯНИХ МЕТАЛІВ
          Германій
          Руди гафнію
          Руди кадмію
     РУДИ РАДІОАКТИВНИХ МЕТАЛІВ
          Руди урану
НЕМЕТАЛІЧНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ
     ГІРНИЧОХІМІЧНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ
          Руди апатитові
          Руди баритові
          Бішофіт
          Бор
          Бром
          Глауконіт
          Давсоніт
          Сапоніт
          Сапропель
          Сировина карбонатна для вапнування кислих ґрунтів
          Сировина для виробництва мінеральних фарб
          Сировина карбонатна для кормових домішок
          Сировина карбонатна для соди
          Сировина карбонатна для цукрової промисловості
          Солі калійні
          Сіль кухонна
          Солі магнієві
          Сірка
          Руди фосфоритові
          Фтор
     ГІРНИЧОТЕХНІЧНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ
          Алмази
          Вермікуліт
          Глини бентонітові
          Руди графітові
          Каолін
          Озокерит
          Сировина абразивна
          Сировина п’єзооптична
          Сировина польовошпатова
          Сланці пірофілітові
          Сировина петрургійна
          Сланець тальковий
          Цеоліти
          Сировина скляна
     НЕРУДНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ ДЛЯ МЕТАЛУРГІЇ
          Флюсова сировина
          Глини для вогнетривів
          Доломіт для металургії
          Кварцит та кварц для вогнетривів
          Магнезит
          Пісок формувальний
          Плавиковий шпат
          Сировина високоглиноземна
          Ставроліт
     НЕРУДНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА
          Гіпс та ангідрит
          Глина тугоплавка
          Камінь будівельний
          Камінь облицювальний
          Камінь пиляльний
          Крейда будівельна
          Пісок будівельний
          Пісок для пісочниць локомотивів
          Сировина для планування територій та рекультивації
          Сировина для мінеральної вати та волокон
          Сировина карбонатна для виробництва вапна
          Сировина керамзитова
          Сировина крем’яна (кристобаліт-опалова)
          Сировина перлітова
          Сировина цегельно-черепична
          Сировина цементна
          Сланець менілітовий
          Суміш піщано-гравійна
     КАМІННЯ КОШТОВНЕ ТА КОЛЕКЦІЙНЕ
          Бурштин
          Онікс мармуровий
          Родоніт
          Сировина каменесамоцвітна
ВОДИ ПІДЗЕМНІ
     ВОДИ ПІДЗЕМНІ ПИТНІ І ТЕХНІЧНІ
     ВОДИ ПІДЗЕМНІ МІНЕРАЛЬНІ
     ВОДИ ПІДЗЕМНІ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНІ
     ВОДИ ПІДЗЕМНІ ПРОМИСЛОВІ
ГРЯЗІ ЛІКУВАЛЬНІ (ПЕЛОЇДИ)
ВОДИ ПОВЕРХНЕВІ
     РОПА ЛІКУВАЛЬНА