Щорічники

Ресурси твердих горючих копалин України станом на 01.01.2014 р

Ресурси твердих горючих копалин України станом на 01.01.2014 р

Довідник вміщує відомості про балансові запаси вугілля, торфу, горючих сланців та супутніх вугіллю корисних копалин – германію, метану, бітуму станом на 01.01.2014р., розподіл запасів по басейнах України, за ступенем розвіданості, глибинами залягання, марковим складом. Довідник складено на основі даних Державних балансів запасів, інформації регіональних геологічних підприємств, Міненерговугілля, Мінекономіки, Держкомстату.

Активізація небезпечних екзогенних геологічних процесів на території України за даними моніторингу ЕГП

Щорічник містить інформацію щодо поширення та активізації  найбільш небезпечних екзогенних геологічних процесів, а також умов їх розвитку та чинники активізації. Щорічник складено за даними моніторингу екзогенних геологічних процесів, що проводився регіональними геологічними підприємствами Державної служби геології та надр України й НАК «Надра України». Характеристика і узагальнення метеорологічних даних по території України виконана фахівцями Гідрометцентру України. Щорічник супроводжується картами щодо поширення ЕГП на території окремих адміністративних областей України, а також таблицями та фотографіями.

Мінеральні ресурси України

fondi111 Довідник вміщує відомості про балансові запаси корисних копалин (окрім закритих для публікації) станом на 01.01.2017р., їх погашення (видобуток та втрати), про кількість родовищ, що обліковуються Державним балансом запасів корисних копалин України та про ступінь їх промислового освоєння по адміністративних областях, Автономній Республіці Крим та Україні в цілому.
Довідник складено на основі даних Державних балансів запасів корисних копалин, інформації Мінпаливенерго, Держкомстату.

Підсумки геологорозвідувальних робіт на нафту та газ в Україні

Підсумки геологорозвідувальних робіт на нафту та газ в Україні

В щорічнику наведені статистичні дані та їх аналіз по підсумках геологорозвідувальних робіт на нафту та газ, які проводились на території України в 2013 році. Для порівняння приведені також показники за 2009-2013рр. Проведена систематизація і аналіз відповідних показників по організаціях, регіонах, стратиграфічних комплексах, інтервалах глибин.

Стан підземних вод України

Стан підземних вод України, щорічник

Гідрогеологічний щорічник про стан підземних вод України – є зведенням даних щодо змін видобутку підземних вод, якісного стану та рівневого режиму підземних вод у 2013р. У щорічнику в стислому вигляді наводиться огляд режиму підземних вод в природних і порушених умовах, стану підземних вод, державного обліку підземних вод.