Об’єкти для залучення інвестицій

Металічні корисні копалини

Руди чорних металів

Руди кольорових металів

Руди рідкісних металів

Руди рідкісноземельних металів

Руди благородних металів

Неметалічні корисні коплини

Гірничохімічні корисні копалини

Нерудні корисні копалини для металургії

Гірничорудні корисні копалини

Будівельна сировина