Структура

Відділ обліку родовищ та запасів корисних копалин

Відділ обліку родовищ та запасів корисних копалин

Відділ обліку родовищ та запасів корисних копалин – структурний підрозділ ДНВП «Геоінформ України», який виконує роботи з проведення досліджень щодо аналізу стану і обліку родовищ вуглеводнів, вугілля, торфу, метану вугільних родовищ, металічних та неметалічних корисних копалин.

Відділ обліку ресурсів підземних вод

Відділ обліку ресурсів підземних вод

Відділ обліку ресурсів підземних вод – структурний підрозділ ДНВП “Геоінформ України”, який виконує роботи з ведення державного кадастру родовищ і проявів підземних вод, лікувальних грязей та ропи, державного обліку використання підземних вод; узагальнення матеріалів моніторингу підземних вод та екзогенних геологічних процесів.

Відділ зберігання та обробки геологічної інформації

Відділ зберігання та обробки геологічної інформації

Відділ зберігання та обробки геологічної інформації – структурний підрозділ ДНВП “Геоінформ України”, який виконує роботи з обліку, комплектації, зберігання та організації використання державних та недержавних інформаційних ресурсів по геології, екології, мінеральних ресурсах, надрокористуванню як на паперових, так і на електронних носіях підприємствами, установами, організаціями, органами державної влади, громадянами України, іноземними юридичними особами та громадянами.

Відділ підготовки матеріалів для надрокористування

Відділ підготовки матеріалів для надрокористування

Відділ підготовки матеріалів для надрокористування – структурний підрозділ ДНВП “Геоінформ України”, який виконує роботи з опрацювання документів, наданих суб’єктами господарювання на отримання спеціальних дозволів на користування надрами, та опрацювання фондових геологічних матеріалів з метою виявлення перспективних ділянок та родовищ, які пропонуються для проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами.

Відділ інформаційних технологій

Відділ інформаційних технологій

Відділ інформаційних технологій – структурний підрозділ ДНВП “Геоінформ України”, який виконує дослідні та проектні роботи в галузі інформаційних технологій, ГІС-технологій та комп`ютерної техніки.