Щорічники

Ресурси твердих горючих копалин України станом на 01.01.2014 р

Ресурси твердих горючих копалин України станом на 01.01.2014 р

Довідник вміщує відомості про балансові запаси вугілля, торфу, горючих сланців та супутніх вугіллю корисних копалин – германію, метану, бітуму станом на 01.01.2014р., розподіл запасів по басейнах України, за ступенем розвіданості, глибинами залягання, марковим складом. Довідник складено на основі даних Державних балансів запасів, інформації регіональних геологічних підприємств, Міненерговугілля, Мінекономіки, Держкомстату.

Активізація небезпечних екзогенних геологічних процесів на території України за даними моніторингу ЕГП

Активізація небезпечних екзогенних геологічних процесів на території України за даними моніторингу ЕГП Щорічник складено за даними моніторингу екзогенних геологічних процесів, що проводився регіональними геологічними підприємствами Державної служби геології та надр України й НАК «Надра України». Щорічник містить інформацію щодо поширення основних геологічних процесів на території України. Результати моніторингових спостережень за розвитком найбільш небезпечних екзогенних геологічних процесів надано по 14 областях.

Мінеральні ресурси України

Довідник вміщує відомості про балансові запаси корисних копалин (окрім закритих для публікації) станом на 01.01.2021р., їх погашення (видобуток та втрати), про кількість родовищ, що обліковуються Державним балансом запасів корисних копалин України та про ступінь їх промислового освоєння по адміністративних областях та Україні в цілому.
Довідник складено на основі даних Державних балансів запасів корисних копалин.

Завантажити щорічник  “Мінеральні ресурси України” (pdf): Випуск 2021 р.,, Випуск 2020 р.,, Випуск 2018 р., Випуск 2017 р., Випуск 2014 р.,

Підсумки геологорозвідувальних робіт на нафту та газ в Україні

Підсумки геологорозвідувальних робіт на нафту та газ в Україні

В щорічнику наведені статистичні дані та їх аналіз по підсумках геологорозвідувальних робіт на нафту та газ, які проводились на території України в 2020 році. Для порівняння приведені також показники за 2016-2020 рр.
Проведена систематизація і аналіз відповідних показників по організаціях, регіонах, стратиграфічних комплексах, інтервалах глибин.

Гідрогеологічний щорічник про стан підземних вод України

Державне науково-виробниче підприємство “Геоінформ України” видає «Гідрогеологічний щорічник про стан підземних вод України»,  який є зведенням змін щодо видобутку підземних вод, якісного стану та рівенного режиму підземних вод по роках. У гідрогеологічному щорічнику в стислому вигляді наводиться огляд режиму підземних вод у природних і порушених умовах, якісного стану підземних вод.

Завантажити щорічник (pdf):
Гідрогеологічний щорічник про стан підземних вод України (2020 р.)
Гідрогеологічний щорічник про стан підземних вод України (2019 р.)
Гідрогеологічний щорічник про стан підземних вод України (2018 р.)
Гідрогеологічний щорічник про стан підземних вод України (2017 р.)