Співробітництво ДНВП «Геоінформ України» з Міністерством природних ресурсів Канади

NRCan_GIUlogo Міністерство природних ресурсів Канади відповідає за природні ресурси, енергетику, корисні копалини і метали, ліси, геологію, картографію і дистанційне зондування. Воно було створено в 1995 році шляхом об’єднання Міністерства енергетики, гірничорудної промисловості, ресурсів і Міністерства лісового господарства. Міністерство природних ресурсів Канади працює з метою забезпечити сталий розвиток природних ресурсів Канади, в тому числі енергетики, лісів, корисних копалин і металів.

Восени 2014 р. і навесні 2015 р. було здійснено кілька спільних місій фахівців з Канади, США і низки країн ЄС для огляду потенціалу України щодо збирання, управління, доступу і поширення геологічних даних для підтримки довгострокового розвитку мінеральних і енергетичних ресурсів в Україні.

1 вересня 2016 р. Сектор геології Департаменту природних ресурсів Канади та Агенція міжнародного співробітництва Канади затвердили проект розвитку під назвою «Розбудова національного потенціалу геології в Україні”. Очікується, що проект буде тривати 18 місяців. Довгострокові ініціативи будуть залежати від підтвердження взаємодії з партнерами в США та Європейському Союзі.

У пілотному проекті “Geomap-200 – розвиток інформаційної інфраструктури та веб-служб для онлайнового доступу до Держгеолкарти України в масштабі 1: 200 000” візьмуть участь українські експерти для проведення огляду технічних і практичних питань, пов’язаних з розвитком інформаційної інфраструктури та веб-сервісу для онлайнового доступу до Держгеолкарти України в масштабі 1: 200000, (відомої як Геолкарта-200).

Територія України була покрита геологічними картами масштабу 1: 200 000 на початку 1960-х років. Після набуття незалежності України в 1991 році геологічна служба України ініціювала складання нового покоління геологічних карт м-бу 1: 200 000, які розробляються з використанням сучасних геологічних концепцій і підходів, та видаються національною мовою. У 1998 році Державний комітет по геології і використанню надр України (організації ДСГНУ в даний час) видав наказ № 163 від 09/11/1998 “Про Положення про Державну геологічну карту України масштабу 1: 200 000 “, який визначив правові основи, принципи та організаційні засади для проведення робіт по розробці Державної геологічної карти України в масштабі 1: 200 000 (Геолкарта-200). В результаті Геолкарта-200 була запроваджена і виконувалась під офіційним статусом і здійснювала повноваження у сфері планування і використання природних ресурсів, зростання мінерально-сировинної бази, розвитку належним чином обґрунтованих геологорозвідувальних програм, будівництва, іригації, охорони надр і навколишнього середовища, а також вирішення важливих питань економічного розвитку України.

На підставі запиту від України, з використанням своїх сучасних моделей управління геологічними даними, ДПР допоможе розміщенню в Інтернеті карт та іншої відповідної інформації через інтерфейс авторизації користувачів. Результати цього проекту принесуть користь обом Сторонам шляхом надання онлайнового доступу, запитів, візуалізації і завантаження інструментів для отримання у PDF-форматі опублікованих Державних геологічних карт України в масштабі 1: 200 000.

Проект Geomap-200 буде виконуватись у рамках Реалізаційної Угоди, укладеної відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння, підписаного 17 жовтня 2016 р. між Департаментом природних ресурсів Канади і Державною службою геології та надр України. Відповідальним підрозділом буде Центр міжнародного співробітництва ДНВП «Геоінформ України».

Сферою дії проекту є співпраця з метою розвитку інформаційної інфраструктури та веб-сервісів для розміщення в Інтернеті Держгеолкарти України, які будуть включати в себе використання технології географічних інформаційних систем для оцифровки наявної геологічної карти України в стандартизований, сучасний цифровий формат (гео-PDF). Таке співробітництво спрямоване на заохочення реформи геологічної служби України шляхом прийняття політики відкритих даних з більш довгостроковим бажаним результатом розширення іноземних інвестицій, а також сприяння прозорій системі управління даними щодо природних ресурсів.

Проект розрахований на період до 31.12.2017 р. Учасники  будуть оцифровувати і оновлювати геологічні карти України в цифровому форматі (гео-PDF) і зроблять їх доступними для громадськості за допомогою інструментів веб-ГІС запитів, візуалізації і завантаження. Геологічні карти включають в себе нове покоління (1991-2015 рр.) державних геологічних карт України в масштабі 1: 200 000 (Геолкарта-200), а також наявні геологічні карти України м-бу 1: 200 000 радянських часів.

Результатом проекту буде забезпечення розміщення в Інтернеті карт та іншої відповідної інформації через інтерфейс авторизації користувачів шляхом:

  1. Переведення наявних паперових карт в растровий формат (гео) PDF шляхом сканування, застосовуючи географічні коригування та завантаження кінцевого продукту в Інтернет для публічного доступу;
  2. Переведення листів карт, доступних в різних цифрових форматах, у векторний формат (гео) PDF, застосовуючи географічні коригування та завантаження кінцевого продукту в Інтернет для публічного доступу;
  3. Забезпечення перекладу англійською мовою анотацій і метаданих для наново відсканованих та існуючих карт.

Зокрема, ДНВП «Геоінформ України»:

  • Братиме участь на договірних засадах у Проекті як технічний орган, відповідальний за забезпечення його технічних і кадрових потреб.
  • Поширюватиме отримані дані, здійснюватиме аналіз виконання та готуватиме відповідні звіти на регулярній основі з метою забезпечення ефективності проекту і своєчасності його реалізації.

Загальний огляд проекту:

українською мовою

англійською мовою

Стартовий семінар проекту

Заключний семінар проекту