Співробітництво ДНВП «Геоінформ України» з Геологічною службою Норвегії

Співробітництво ДНВП «Геоінформ України» з Геологічною службою Норвегії Геологічна служба Норвегії (ГСН) є урядовою агенцією, яка підпорядкована Міністерству торгівлі та промисловості. ГСН має у штаті 225 співробітників, з яких приблизно 65% – науковий персонал. Основними завданнями ГСН є збирання, обробка і поширення знань про фізичні, хімічні і мінералогічні властивості гірських порід країни, родовищ корисних копалин та підземних вод. ГСН активно сприяє тому, щоби геологічні знання ефективно використовувались для сталого управління національними природними ресурсами і довкіллям. Експертиза ГСН також використовується у проектах надання науково-технічної допомоги. Як наукова установа, ГСН надає консультації іншим міністерствам з питань геологічного характеру.

ГСН є головним виконавцем робіт з державного геологічного вивчення корінних порід, грунтів, родовищ корисних копалин та підземних вод. Крім того, ГСН збирає та обробляє геофізичну інформацію по території та акваторії країни і виконує прикладні дослідження з різних геологічних дисциплін. Геологічна інформація постачається користувачам через чисельні бази даних, які призначені різноманітним секторам суспільства.

Історія співробітництва України та Норвегії у сфері геологічних досліджень починалась із перших відвідини України у 90-х роках представниками Геологічної служби Норвегії (ГСН), які  були пов’язані з екологічними питаннями ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи в рамках міжнародних проектів, що фінансуються ЄС. Під час цих поїздок були започатковані контакти з геологічними установами України, які від того часу розвивались.

Наступний період співробітництва розпочався у 2008 р., коли Україна стала єдиною країною Європи, що подала заявку на проведення геологічної екскурсії в рамках 33-го Міжнародного геологічного конгресу, який проходив 6-14 серпня 2008 р. в м. Осло, Норвегія. Того часу відбірковий комітет геологічних екскурсій Конгресу, за участю провідних скандинавських експертів з питань геології, затвердив геологічну екскурсію в Україні № 52 «Геологія, радіологічний вік, металогенія зеленокам’яних комплексів Українського щита», яку було проведено у період з 31 липня по 6 серпня 2008 р. у Дніпропетровській та Запорізький областях України. Згодом, під час Конгресу, делегація геологічної служби України провела зустріч з представниками ГСН, де сторони висловили наміри розпочати діалог з приводу налагодження співробітництва. Пізніше цього ж року, 21-22 жовтня, було проведено робочу зустріч у м. Трондхейм, ГСН, де сторони підписали Протокол про наміри на період шість місяців з метою підготовки проекту Меморандуму про взаєморозуміння між сторонами.

Делегація ГСН на чолі з Виконавчим директором п. Мортеном Смелрором відвідала Україну у період 9-14 червня 2009 р. і під час цього візиту 9 червня 2009 р. було підписано Меморандуму про взаєморозуміння між геологічними службами України та Норвегії. Від того часу Сторони постійно вивчали можливості налагодження практичної співпраці, першим досвідом якої стала спільна українсько-норвезька доповідь на Першій світовій конференції «Вулкани, ландшафти і культури» у м. Катанія, Сицилія, Італія, 11-14 листопада 2009 р. Ця доповідь під назвою «Небезпечні геологічні явища у місцях масового туризму» являла початкову спробу Сторін розпочати співпрацю у сфері небезпечних геологічних явищ, однаково важливих для Норвегії та України. Протягом наступного 2010 р. Сторони підготували заявку на проект за цим напрямом, яка була представлена до Міністерства закордонних справ Норвегії, але не була затверджена.

Протягом 2010 і 2011 років Сторони періодично проводили робочі наради з питань співробітництва у м. Трондхейм та розглядали нові можливості для співпраці, які б відповідали соціальним та економічним пріоритетам обох країн та спільні області експертизи та обміну досвідом. Сторони погодились подати нову заявку до Міністерства закордонних справ Норвегії, завдяки чому на початку 2012 р. була подана заявка на проект з питань вивчення мінеральних ресурсів. Одразу після отримання позитивної відповіді Міністерства закордонних справ Норвегії Сторони провели робочу нараду в м. Осло, Норвегія, 9-10 липня 2012 р., коли крім обговорення деталей виконання проекту Сторони відвідали Посольство України у Королівстві Норвегія. На цій зустрічі Посол України п. Юрій Оніщенко був поінформований про задум та цілі проекту, очікувані результати його виконання.

Проект UKR-12/0012, який був затверджений Міністерством закордонних справ Норвегії і розпочався з відзначеного візиту до Посольства України у Королівстві Норвегія, згодом отримав назву  NUMIRENorway-Ukraine MIneral Resources (мінеральні ресурси Норвегії та України), і відповідно на початку був орієнтований на обмін досвідом управління мінеральними ресурсами в обох країнах. Однак у кінцевому рахунку цей проект набув особливого значення для підтримки заходів у напрямі європейської інтеграції геологічних досліджень і розробок Держгеонадр України, які здійснювались ДНВП «Геоінформ України», особливо у 2013-2014 рр., що навіть було підкреслено у презентації на нараді з питань співробітництва геологічних служб Центральної Європи (Рис. 1).

Відзначення проекту NUMIRE на нараді геологічних служб Центральної Європи. Рис. 1. Відзначення проекту NUMIRE на нараді геологічних служб Центральної Європи.

Досі з країн ЄС жодної практичної допомоги не отримано і саме тому надзвичайно цінується дружня підтримка з боку ГСН та Міністерства закордонних справ Норвегії.

Основні риси і значення проекту NUMIRE визначались низкою причин та умов. Заявка на проект подавалася на початку 2012 року, тоді як пізніше цього року Асоціація геологічних служб Європи (відома як АГСЄ, неприбуткова організація 35 національних геологічних служб, членами якої є геологічні служби Норвегії та України), анонсувала нову стратегію, спрямовану на створення Європейської Геологічної Агенції, та подання заявки на спеціальну програму Європейської Комісії у рамках Статті 185 «Договору про функціонування Європейського Союзу» (ДФЄС). Згодом, наприкінці 2012 р., АГСЄ також ініціювала новий дослідницький проект Minerals4EU – створення системи моніторингу мінерально-сировинної бази Європи. Крім того, український уряд у 2012 р. повідомив про підписання у 2013 році Угоди про асоціацію Україна-ЄС. У поєднанні із завданнями проекту NUMIRE, ці фактори викликали деякі зміни у структурі проекту із зосередженням уваги на питаннях європейської інтеграції геологічних досліджень в області геологічного вивчення і використання надр. Ці зніми виявились доволі далекоглядними з огляду на наступні революційні події в Україні, зумовлені відмовою колишнього українського уряду від підписання Угоди про асоціацію Україна-ЄС, що спричинило драматичне відсторонення цілої системи влади України, відновлення попередньої Конституції України, визначення чіткого європейського курсу розвитку України, нові вибори Президента України, і у кінцевому рахунку підписання Угоди про асоціацію Україна-ЄС 27 червня 2014 р.

На першому семінарі за новим проектом, який проведено 9-14 серпня 2015 р. у м. Трондхейм, Норвегія, представники ГСН та ДНВП «Геоінформ України» GIU погодились присвоїти даному проекту абревіатуру EIMIDA (European Integration of MIneral raw material DAta), що підкреслює європейську інтеграцію як головну мету спільних зусиль та обміну знаннями. Водночас, новий проект EIMIDA видається продовженням проекту NUMIRE в плані як вивчення мінеральних ресурсів, так і європейської інтеграції, з основною увагою до останньої.

Перейти до проекту NUMIRE

Перейти до проекту EIMIDA