Проект Minerals4EU

Minerals4EU Проект Minerals4EU було ініційовано Асоціацією геологічних служб Європи (АГСЄ) на виконання рекомендацій Мінерально-сировинної ініціативи ЄС. У рамках проекту передбачалось:
– розробити інформаційну мережу та відповідний веб-портал даних про корисні копалини Європейського Союзу,
– укласти Щорічник мінеральних ресурсів Європи,
– провести перспективні дослідження динаміки пропозиції та попиту на мінеральну сировину.

Метою проекту Minerals4EU є інтеграція наявних даних і знань про корисних копалини геологічних служб країн Європи та інших відповідних зацікавлених сторін, на підтримку розробки державної політики, промисловості, суспільства, комунікації та цілей освіти на європейському і міжнародному рівнях.

Мережа Minerals4EU надає дані, інформацію та знання про корисні копалини по всій Європі на основі прийнятої моделі даних, що становить фундаментальний внесок до Європейського інноваційного партнерства в області мінеральної сировини та сприяє успішній реалізації мінерально-сировинної політики ЄС до 2020 р.

Проект виконувався протягом 2013-2015 років. У рамках проекту насамперед було розроблено інформаційну мережу по корисних копалинах Європи, яка включає європейських постачальників геологічної інформації та зацікавлені сторони. Надалі мережа буде трансформована у стійку оперативну службу. завдяки чому Minerals4EU сприятиме і підтримуватиме прийняття рішень з питань політики і стратегій Європейської Комісії, а також забезпечення постачання мінеральної сировини у ЄС, на основі авторитетних джерел інформації.

Проект Minerals4EU побудований навколо інфраструктури, що запроваджена Директивою ЄС INSPIRE щодо просторової інформації (2007/2/ЕС), яка дозволяє геологічним службам ЄС та іншим партнерам поширювати інформацію і знання про корисні копалини, а зацікавленим сторонам проводити пошук, перегляд і отримання стандартизованих та уніфікованих даних.

Участь України у проекті Minerals4EU стала можливою завдяки наполегливій роботі ДНВП «Геоінформ України» та широкій підтримці з боку керівництва проекту, Секретаріату АГСЄ, геологічних служб Норвегії, Фінляндії, Швеції, тощо. На стадії підготовки заявки на проект до числа учасників консорціуму геологічних служб Європи входили Держгеонадра України. Однак вже після підписання Грантової угоди між Єврокомісією та координатором проекту (ГС Фінляндії), на стадії підготовки Угоди про

консорціум, виявилось, що відповідно до чинного законодавства, Держгеонадра України, як центральний орган виконавчої влади у сфері геологічного вивчення і використання надр, не здійснює операцій з фінансування міжнародних проектів, про що листом від 19.08.2013 р. № 9822/01/10-13 було поінформоване керівництво проекту. При цьому було також вказано, що Держгеонадра України готові підтвердити висловлювані наміри щодо участі на договірних засадах підприємств, установ, організацій, що належать до сфери її управління з Геологічною службою Норвегії.

Наведене формулювання попервах не знайшло розуміння у керівництва проекту, оскільки за правилами ЄС залучення інших організацій повинно бути або прописано у Грантовій угоді, або ж вимагає внесення змін до неї. Тим не менше, завдяки додатковим консультаціям ДНВП «Геоінформ України» з керівництвом проекту та підписанню 07.02.2014 р. окремого Меморандуму про співробітництво між ДНВП «Геоінформ України» та Геологічною службою Норвегії (ГСН), вже на час проведення другої наради за проектом (9-14.03.2014 р., м. Нікосія, Кіпр), у присутності куратора проекту  від Єврокомісії Г.Мюніца було досягнуто домовленості про внесення змін до Грантової угоди, що надалі було офіційно підтверджено листом Держгеонадр України від 08.08.2014 р. № 11263/01/10-14. Рішення Єврокомісії про включення ДНВП «Геоінформ України» до складу учасників проекту Minerals4EU було прийнято 21.08.2015 р.

Участь ДНВП «Геоінформ України» у проекті ESTMAP здійснювалась на засадах Угоди третіх сторін з Геологічною службою Норвегії. Після успішного завершення проекту Minerals4EU, згідно рішення 39-ї Генасамблеї АГСЄ (19.10.2015 р., м. Мадрид, Іспанія) у Брюсселі 04.03.2016 р. зареєстровано юридичну особу «Фонд Minerals4EU: інфраструктура даних про корисні копалини Європи», членом якої є ДНВП «Геоінформ України». Завданням цього некомерційного фонду є надання офіційних і достовірних даних, інформації та знань про корисні копалини Європи, а також виконання функцій контактного центру, через який зацікавлені сторони можуть легко і прозоро отримати доступ до продукції та експертизи Фонду.

Серед іншого, Фонд буде координувати розвиток інфраструктури мінерально-сировинної бази знань Європейського Союзу на підтримку політики і програм дій справ ЄС, а також забезпечить обмін досвідом та інформацію членів Фонду, які входять що числа учасників інформаційної мережі. Крім того, Фонд реагуватиме на конкретні запити  з боку Європейського Союзу або пропозиції, що представляють інтерес для ЄС.

Перейти на портал Minerals4EU