Проект GeoERA

GeoERA

ДНВП «Геоінформ України» бере участь у проекті «Створення дослідницького середовища європейських геологічних служб для розбудови Геологічної агенції Європи» (GeoERA), що фінансується Європейською Комісією за програмою досліджень та інновацій Horizon2020. Проект GeoERA ініційовано Асоціацією геологічних служб Європи (АГСЄ), в рамках реалізації Стратегії АГСЄ. Це підготовча фаза застосування в геології Статті 185 «Договору про функціонування Європейського Союзу», за якою для вирішення фундаментальних питань виокремлюються окремі науково-дослідні області. Проект GeoERA стане складовою Європейського дослідницького середовища (European Research Area Network – ERA-NET) і має довести, що геологічні служби Європи готові до створення Європейської Геологічної Агенції, яка стане результатом застосування Статті 185 в геології.

Підготовка заявки на проект проводилась упродовж 2012-2016 років за рішенням 33-ї Генеральної Асамблеї АГСЄ (18 вересня 2012 р., м. Відень, Австрія). Кінцеву заявку на проект подано 5 квітня 2016 року, позитивне рішення Європейської Комісії отримано 27 червня 2016 року. Тематичні проекти визначені за результатами конкурсу, організованого і проведеного Секретаріатом GeoERA у період з 01.04.2017 р. по 12.01.2018 р, та затверджені до виконання 13.04.2018 р. на Генеральній асамблеї GeoERA. Виконання тематичних проектів регулюється Угодами проектів, підписання яких завершено 15.06.2018 р. Участь ДНВП «Геоінформ України» у проекті GeoERA (ERA-NET) визначена листом Держгеонадр України від 08.08.2014 р. № 11265/01/10-14.

Власне, проект GeoERA складається з 15 затверджених тематичних проектів, які виконуються за чотирма напрямами:

logo_GARAH Енергетичні
ресурси
GE1 – GARAH
GE2 – HotLime
GE3 – MUSE
GE4 – HIKE
GE5 – 3DGEO-EU
GE6 – GeoConnect³d
logo_Hot Підземні води GW1 – HOVER
GW2 – TACTIC
GW3 – RESOURCE
GW4 – VoGERA
logo_Hot Мінеральна сировина RM1 – Mintel4EU
RM2 – Eurolithos
RM3 – MINDeSEA
RM4 – FRAME
logo_Hot Інформаційна платформа GIP-P
ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ТЕМАТИЧНИХ ПРОЕКТІВ Завантажити у форматі PDF

ДНВП «Геоінформ України» бере участь в усіх 15 тематичних проектах GeoERA, що є свідченням підвищеної уваги Держгеонадр України до запровадження в Україні сучасних європейських розробок у сфері геологічного вивчення і використання надр та суттєво сприятиме зміцненню позицій серед геологічних служб Європи, а також поширенню відомостей про мінерально-сировинний потенціал України через інформаційні мережі, які будуть створені під час виконання проекту GeoERA та його тематичних складових.

У проекті беруть участь 48 партнерів, з яких 33 – геологічні служби країн Європи, і 15 – регіональні організації геологічних служб Бельгії (2), Іспанії (1), Італії (6) та Німеччини (6).

flags

Проект GeoERA – це свого роду мініатюрна копія програми Horizon2020 Європейської Комісії для геології. Зокрема, Єврокомісія лише окреслила область – геологія та корисні копалини Європи, тоді як партнери проекту – геологічні служби Європи, – далі, за допомогою внутрішнього конкурсу тематичних проектів, визначали, які саме напрями вони вважають пріоритетними для забезпечення виконання стратегічних ініціатив Європейської Комісії. У разі успіху проекту GeoERA Європейська Комісія надалі зможе виділяти значно більше обсяги фінансування для досліджень та інновацій в області геології та корисних копалин, але управління цими фінансовими ресурсами вже буде головним чином здійснюватись консорціумом геологічних служб Європи. Таким чином, участь у проекті GeoERA закладає основи участі України у майбутніх довгострокових перспективних розробках геологічних служб Європи, в тому числі після 2021 року, суттєво зміцнюючи з такий спосіб наукове підґрунтя Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року.

Виконання тематичних проектів GeoERA розраховано на 2018-2021 роки. Роботи будуть мати суто інтеграційний характер і спрямовані на уніфікацію та гармонізацію національних систем збирання, обробки та обміну геологічної інформації, в тому числі широкого кола родовищ та проявів корисних копалин. В оцінці очікуваних результатів виконання проекту GeoERA Європейська Комісія, як замовник, виходить із потреби у розробці сучасного високотехнологічного дослідницького середовища як системи нагромадження базових знань та оптимального обліку мінеральних ресурсів Європи, довгострокових прогнозів їхнього освоєння, відкритого доступу громадян, державних інституцій, наукових установ та інвесторів до Інтернет-сервісів уніфікованих геологічних відомостей і метаданих про національні джерела первинної геологічної інформації та процедури її отримання.

Координацію робіт здійснює заступник директора з міжнародного співробітництва, д.г.-м.н. Б.І.Малюк, контактна особа в АГСЄ.