Проект EUOGA

EUOGA1 Проект, що має назву EUOGA (European Unconventional Oil and Gas Assessment – геологічна оцінка потенційних нетрадиційних ресурсів нафти і газу в Європі), виконується в рамках сервісного договору № 11411, укладеного між Об’єднаним дослідницьким центром Єврокомісії та ГС Данії за програмою Horizon2020, секція B.2.9.: “Підтримка енергетичної політики в області нетрадиційних нафти і газу”.

Згідно згаданого договору, ГС Данії керує проектом EUOGA, який стосується інвентаризації існуючих опублікованих знань про ресурси сланцевих нафти і газу в Європі. За підтримки субпідрядників, у цьому проекті ГС Данії буде компілювати дані країн-членів Європейського Союзу, Швейцарії та України, які усі є членами Асоціації геологічних служб Європи (АГСЄ).
Мета проекту полягає у визначенні загальної методології оцінки ресурсів та забезпеченні доступності результатів в Інтернеті на основі просторових баз даних географічних інформаційних систем (ГІС).

Проект EUOGA передбачає огляд поточного стану і розвитку сланцевого газу і сланцевої нафти у країнах Європи. Це включає в себе побасейновий і пооб’єктний опис з акцентом на результати розвідки і видобутку, опубліковані оцінки, відомі політичні / соціальні питання, що зачіпають розвиток сланцевого газу і сланцевої нафти.

Кожна країна зосереджується на областях суші, але включають і офшорні зони для кращого висвітлення наявних даних. Дані повинні бути об’єднані на підходящому рівні для кожного басейну (тобто відповідно до стратиграфічної або структурно-геологічної обстановки).

Оцінка буде проводитися в масштабах басейну, а всі країни будуть згруповані по басейнах. Для групи кожного басейну будуть узгоджені геологічна інформація та інші теми, такі як транснаціональна кореляція, розуміння басейну і сланцевих атрибутів.

Проект розпочався у грудні 2015 р. і розрахований на два роки із завершенням робіт у грудні 2017 р. У рамках проекту передбачається збирання геологічної інформації та формування відповідних просторових баз даних по об’єктах, перспективних на нетрадиційні види вуглеводневої сировини.

Участь ДНВП «Геоінформ України» у проекті EUOGA здійснюється на засадах договору підряду з Геологічною службою Данії (спів-керівник проекту).