Проект ProSUM

ProSUM_logo Проект ProSUM (Prospecting Secondary raw materials in the Urban mine and Mining wastes) присвячено створенню бази даних промислових відходів мінеральної сировини у Європі. Проект ініційований Асоціацією геологічних служб Європи (АГСЄ) і буде виконуватись консорціумом науково-дослідних установ Європейського Союзу, до числа яких входить низка геологічних служб.

Проект розпочався у січні 2015 р. і розрахований на три роки із завершенням робіт у грудні 2017 р. У рамках проекту передбачається збирання геологічної інформації та формування відповідних просторових баз даних по об’єктах, які звичайно позначаються як техногенні родовища мінеральної сировини. Згідно рішення НТР Держгеонадр від 16.12.2013 р., протокол № 73, виконання робіт такого роду доручено ДНВП «Геоінформ України». На підставі листа Держгеонадр України від 08.08.2014 р. № 11264/01/10-14, Виконавчий Комітет АГСЄ на засіданні 20 жовтня 2014 р. (лист АГСЄ від 29.10.2014 р. № 2014/1264) погодився з тим, що вирішення інформаційних та інших питань в рамках асоційованого членства Держгеонадр в АГСЄ та пов’язаних з цим зобов’язань буде здійснювати ДНВП «Геоінформ України».

Пропозиція ДНВП «Геоінформ України» взяти участь у проекті ESTMAP отримана під час наради контактних осіб АГСЄ (м. Брюссель, 3-4 лютого 2015 р.). Участь ДНВП «Геоінформ України» у проекті PROSUM здійснюється на засадах Угоди про співробітництво третіх сторін з АГСЄ (спів-виконавець проекту). Координація робіт проводиться в Центрі міжнародного співробітництва (директор – д.г.-м.н. Б.І.Малюк, контактна особа в АГСЄ).

Уся інформація, яка буде використовуватись у проекті, повинна відповідати стандартам ЄС згідно Директиви INSPIRE щодо інфраструктури просторих даних. Робоча класифікація техногенних об’єктів включає такі позиції, як ґрунти і розкрив, залишки проходки тунелів та виїмок, залишки сортування, а також некондиційні руди – слабо-мінералізовані породи. Не виключено також облік залишків первинної переробки руд (збагачувальні фабрики, вилуговування), доменних печей і афінажу.

Інформацію для проекту підрядникам буде необхідно готувати у тих самих форматах, за тою ж схемою і з використанням того самого програмного забезпечення, яке розроблено в рамках іншого проекту, ініційованого АГСЕ – Minerals4EU (створення системи моніторингу мінерально-сировинної бази Європи), у якому ДНВП «Геоінформ України» нині бере участь на засадах оперативного співробітництва з Геологічною службою Норвегії.