Проект OneGeology

Проект OneGeology З метою посилення міжнародної інтеграції геологічних досліджень останніми роками здійснюються заходи із забезпечення участі України у виконанні міжнародних науково-дослідних проектів Європейського Союзу.Серед інших, пріоритетне значення має участь у заходах в рамках міжнародної ініціативи створення Інтернет-сумісної інтерактивної цифрової геологічної карти світу масштабу 1:1 000 000 – OneGeology.

Концепція OneGeology виникла в 2006 році, і в березні 2007 року в м. Брайтон, Великобританія, геологічними службами Європейського Союзу був ініційований проект OneGeology, основними завданнями якого було:

  • Підвищити доступність геологічних карт по всьому світу.
  • Обмін ноу-хау та навичками для участі усіх країн світу.
  • Прискорити сумісність в геології та прийнятті нового стандарту мови (GeoSciML).
  • Використовувати глобальний профіль OneGeology для підвищення інформованості про геологію та корисні копалини.

Протягом 2008-2010 років цей проект фінансувався з боку Європейської Комісії, а починаючи з 2011 року виконується національними геологічними службами за рахунок власних ресурсів. На нараді учасників проекту 21.10.2013 р. (м. Париж) прийнято рішення про створення міжнародного консорціуму OneGeology.

У попередні роки Держгеонадра практично не подавали інформації та матеріалів до проекту OneGeology внаслідок недостатньо визначеного механізму формування відповідних інформаційних масивів. Згідно рішення НТР Держгеонадр від 16.12.2013 р., протокол № 73, виконання відповідних робіт доручено ДНВП «Геоінформ України». Нині на порталі OneGeology розміщена геологічна карта України м-бу 1:1 000 000, створена з дотриманням усіх стандартів директиви INSPIRE Європейського Союзу та технічної специфікації консорціуму OneGeology. Роботи виконуються у секторі міжнародних проектів Центру міжнародного співробітництва (зав. сектором – І.В.Мельник).