Проект MINLAND

Проект MINLAND ДНВП «Геоінформ України» бере участь у проекті «Мінеральні ресурси у галузі сталого планування землекористування» (MINLAND), що фінансується Європейською Комісією за програмою досліджень та інновацій Horizon2020. Проект MINLAND розпочався 1 грудня 2017 р. і триватиме протягом 2 років. Проект MINLAND виходить з необхідності збереження важливих мінеральних ресурсів (включаючи критичні) для нинішнього і майбутніх поколінь, запорукою чого стане інтеграція політики мінеральних ресурсів до області планування землекористування на різних рівнях, від місцевого до загальноєвропейського, що одночасно є ключовим фактором для досягнення цілей Мінерально-сировинної ініціативи ЄС (МСІ), однією з основ якої є доступ до мінеральних ресурсів у Європі.

Проект виконує консорціум геологічних служб Європи (Швеція, Норвегія, Чехія, Україна, Франція, Греція, Ірландія, Бельгія, Фінляндія), а також професійних асоціацій ЄС (EuroGeoSurveys, Euromines, European Aggregates Association, Industrial Minerals Association Europe). Партнери мають значну компетентність і досвід в галузі управління земельними ресурсами та корисних копалин, що закладає міцну основу для рекомендацій. Це дозволить успішне планування землекористування щодо всього ланцюжка розробки корисних копалин.

Практику планування землекористування по всій Європі можна охарактеризувати як складну взаємодію між місцевими, регіональними, національними та європейськими потребами і діями, в яких мінеральні ресурси відіграють меншу роль у порівнянні з іншими суспільними інтересами. Отже, “полігонізація” європейської землі у районах, придатних для конкретного використання або захисту, швидко прогресує, в більшості випадків без урахування мінеральних ресурсів, іноді вступаючи в конфлікт з інтересами забезпечення критичними видами сировини.

Три частини зобов’язання досліджують можливості включення мінерально-сировинних ресурсів до процесу планування землекористування:

1. Визначити важливі завдання, що стосуються політики в області мінеральних ресурсів на національному рівні та планування структури землекористування, а також розробити методологію і шаблон для тематичних досліджень.
2. Провести тематичні дослідження, що ілюструють проблеми в різних масштабах.
3. Спільно дослідити результати тематичних досліджень; підготувати пропозиції щодо керівних принципів і передової практики, визначити наслідки для політики в галузі розвідки і розробки родовищ корисних копалин.

Впроваджена методологія і отримана інформація будуть поєднані з платформою ЄС Minerals4EU та європейською ініціативою, пов’язаною з оцінкою розвитку землекористування, LUISA (Комплексна платформа моделювання оцінок в галузі сталого розвитку землекористування)

Проектом передбачено:

1) виявлення основних проблем і перспектив, пов’язаних з плануванням землекористування і мінеральних ресурсів, і того, як це може бути пов’язано з національною мінерально-сировинною політикою. Приклади, з урахуванням різних точок зору, таких як, відомі у порівнянні з невідомими родовищами; або ЄС у порівнянні з місцевим масштабом. Інші аспекти можуть включати в себе наприклад: як порівняти корисні копалини з екосистемними послугами; аналіз конфлікту землекористування; мінеральні ресурси в районах проживання корінних народів. Крім того, буде створено шаблон/процедуру для проведення тематичних досліджень для порівняння прикладів.

2) розробка тематичних досліджень, що ілюструють проблеми. Мета полягає в тому, що тематичні дослідження будуть зосереджені на різних точках зору і масштабах. Нижче наведені деякі приклади можливих областей для вивчення:

а. Невідомі ресурси і планування землекористування
б. Регіональне / місцеве комплексне планування землекористування
в. Міське планування (регіональне майбутнє сценарне моделювання)
г. Корінні народи (особливо проблеми землекористування)
д. Аналіз конфліктів використання земель (тематичні дослідження, включаючи моделювання ГІС)
е. Життєвий цикл копальні/кар’єру (проект планування життєвого циклу; перехідний вплив)
ж. Від поверхні до надр (інтеграція даних 3D)

3) Керівні принципи і найкраща практика. Розроблені рекомендації повинні враховувати результати Minerals4EU, EUMINET, EURARE, Minatura2020, PROSUM та інших відповідних проектів ЄС. Ця частина зобов’язань спрямована на визначення принципів для забезпечення сталого використання земель та доступу до мінеральних ресурсів, а також користування землею після видобутку корисних копалин шляхом довгострокового планування землекористування. Для того, щоби покращити включення мінеральних даних до управління землекористуванням, повинні бути розроблені зв’язки з існуючими та планованими інформаційними інфраструктурами, такими як Minerals4EU та бази знань ЄС про мінеральну сировину (EURMKB), і платформа LUISA. Таким чином, зобов’язання надасть матеріали для оцінки розвитку та конфліктів землекористування на національному рівні в Європі. Платформа LUISA надалі може бути використаний для взаємозв’язку регіонального і місцевого розвитку та експлуатації критичних видів сировини. Все це дозволить оцінити варіанти і сценарії освоєння мінеральних ресурсів на національному рівні з урахуванням важливих аспектів у галузі землекористування, такі як демографія, соціально-економічні тенденції, географічне положення, а також необхідну інфраструктуру (наприклад, транспортна, енергетична). Очікувані результати сприятимуть розробці концепції родовищ корисних копалин, що мають суспільне значення в національній мінерально-сировинній політиці, дивлячись на неї також з європейської точки зору.

Участь ДНВП «Геоінформ України» у проекті MINLAND буде здійснюватись на засадах Угоди про співробітництво третіх сторін з АГСЄ (співвиконавець проекту). Згідно рішення НТР Держгеонадр від 16.12.2013 р., протокол № 73, виконання робіт такого роду доручено ДНВП «Геоінформ України». На підставі листа Держгеонадр України від 08.08.2014 р. № 11264/01/10-14, Виконавчий Комітет АГСЄ на засіданні 20 жовтня 2014 р. (лист АГСЄ від 29.10.2014 р. № 2014/1264) погодився з тим, що вирішення інформаційних та інших питань в рамках асоційованого членства Держгеонадр в АГСЄ та пов’язаних з цим зобов’язань буде здійснювати ДНВП «Геоінформ України».

Координація робіт проводиться в Центрі міжнародного співробітництва (директор – д.г.-м.н. Б.І.Малюк, контактна особа в АГСЄ).