Асоціація геологічних служб Європи

Асоціація геологічних служб Європи (АГСЄ) На підставі листа Держгеонадр України від 08.08.2014 р. № 11264/01/10-14, Виконавчий Комітет АГСЄ на засіданні 20 жовтня 2014 р. (лист АГСЄ від 29.10.2014 р. № 2014/1264) погодився з тим, що вирішення інформаційних та інших питань в рамках асоційованого членства Держгеонадр в АГСЄ та пов’язаних з цим зобов’язань буде здійснювати ДНВП «Геоінформ України». Відповідна робота проводиться в Центрі міжнародного співробітництва (директор – д.г.-м.н. Б.І.Малюк, контактна особа в АГСЄ).
АГСЄ – це неприбуткова організація з головним робочим офісом у Брюсселі, вона репрезентує понад 7500 фахівців, які працюють у різних напрямах геологічного вивчення надр в інтересах суспільства та економіки Європейського Союзу.

Основна мета АГСЄ полягає у забезпеченні ЄС надійною та збалансованою інформацією та науково-технічними консультаціями для розробки концептуальних, стратегічних та регуляторних засад у таких областях, як:

  • Вивчення та використання природних ресурсів (енергетичні ресурси, в т.ч. геотермальна енергія, рудні та нерудні корисні копалини та підземні води, ґрунти, земельні угіддя, підземні сховища тощо).
  • Виявлення небезпечних природних явищ геологічної природи, їх моніторинг та зменшення рівня наслідків (вилучення або збагачення певними мікроелементами ґрунтів та вод, землетруси, природні викиди небезпечних газів, зсуви та просідання земель, карстові процеси).
  • Охорона навколишнього природного середовища, контроль за нагромадженням відходів, планування землекористування.
  • Сталий розвиток міських агломерацій та безпечність будівель.
  • Регулювання процесів поширення інформації за допомогою сучасних технологій.
  • Гармонізація геологічних даних у європейському масштабі.

Сформована у 1971 р., АГСЄ спочатку мала назву Асоціації геологічних служб Західної Європи (WEGS). Функціональним органом тоді був Форум Директорів Європейських Геологічних Служб (FOREGS) – неформальна група, що забезпечувала Директорів неофіційною платформою для обміну ідеями щодо стану національних геологічних служб. З урахуванням суспільно-політичних перетворень у країнах Центральної та Східної Європи на початку дев’яностих, WEGS у 1994 р. відкрив форум для Директорів Геологічних Служб деяких країн Центральної Європи та змінив назву на FOREGS. До 2004 р. FOREGS об’єднував Директорів Геологічних Служб країн-членів Ради Європи. Представники країн, що претендували на членство в Раді, брали участь у роботі FOREGS як спостерігачі.

Наприкінці 2005 р. в АГСЄ відбулись певні структурні зміни. Зокрема, FOREGS, як об’єднання директорів геологічних служб, було скасовано, натомість організаційне забезпечення діяльності АГСЄ покладено на Виконавчий комітет (4 особи) та Генерального Секретаря, які обираються на ротаційній основі терміном на три роки. Щодо членства у АГСЄ, останніми рішеннями запроваджено систему дійсних та асоційованих членів Асоціації. Дійсними членами можуть бути Геологічні служби країн-членів ЄС, країн-членів Європейської Асоціації Вільної Торгівлі, або країн, що розглядаються як кандидати для вступу до ЄС. Для забезпечення діяльності АГСЄ дійсні члени сплачують річні внески, за рівнем яких країни ЄС поділяються на три категорії (відповідно до співвідношень ВВП, загальної чисельності населення та чисельності персоналу геологічних служб цих країн): І категорія – Великобританія, Італія, Німеччина, Франція (максимальні внески, 20-30 тис. євро на рік); ІІ категорія – Австрія, Чехія, Данія, Фінляндія, Греція, Угорщина, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Польща (середній рівень внесків, 10-20 тис. євро); ІІІ категорія – Бельгія, Болгарія, Естонія, Ісландія, Ірландія, Литва, Люксембург, Португалія (мінімальні внески, 5-10 тис. євро).

Геологічні служби інших країн Європи допущені до асоційованого членства у АГСЄ. Асоційовані члени обмінюються з АГСЄ загальною інформацією та мають дотримуватись загальних принципів діяльності суспільних інституцій та офіційних інстанцій ЄС. Асоційовані члени також сплачують річні внески у розмірі 2500 євро на рік.

У серпні 2007 р. Україна отримала пропозицію щодо асоційованої участі в АГСЄ та запрошення взяти участь у 23-іх Загальних зборах. Загальні збори АГСЄ проводяться двічі на рік, навесні та восени, зокрема, восени відбувається Генеральна Асамблея АГСЄ, де підводяться підсумки роботи за рік та приймаються важливі організаційні рішення, обговорення яких починається на Загальних зборах навесні. На 23-х Загальних зборах АГСЄ (Афіни, Греція, 3-6 жовтня 2007 р.) Україну одноголосно було прийнято до складу АГСЄ з набуттям статусу асоційованого члена.

Упродовж 2012-2014 років АГСЄ ініціювала виконання декількох загальноєвропейських проектів, у яких беруть участь Держгеонадра України, зокрема, проект Minerals4EU – створення інформаційної мережі по корисних копалинах Європи – спрямований на розробку сучасного інформаційного веб-порталу для інтерактивного інформування громадськості та інвесторів ЄС та інших регіонів щодо мінерально-сировинного потенціалу Європи. У стадії підготовки знаходяться інші проекти, головним завданням яких є інтеграція геологічної інформації, яку нагромаджено у національних геологічних службах Європи.