Цифрові карти

Державним науково-виробничим підприємством „Геоінформ України” виконується автоматизована побудова різноманітних видів карт родовищ корисних копалин та ділянок надр, на які надані спеціальні дозволи, в межах адміністративних одиниць і в цілому по Україні будь-якого масштабу та складу.
Для побудови цифрових карт використані бази даних Державного кадастру родовищ та проявів корисних копалин (ДКРП), Державного балансу запасів корисних копалин (ДБЗ) і база даних з надрокористування. Перелічені бази є складовими банку даних галузевої геологічної інформаційної системи (ГГІС).

За допомогою геоінформаційних програмних продуктів  ArcGIS, ArcView, ArcEditor, ArcInfo та Viewer for Flex  американської компаніі ESRI  створені та опубліковані на сайті підприємства інтерактивні карти родовищ корисних копалин та ділянок надр, на які надані спеціальні дозволи на користування надрами.

Доступ через мережу Інтернет надає можливість широкому колу користувачів долучитися до спеціалізованих ресурсів і фондів геологічних матеріалів.

Технологія складання карт