Фонд геологічних матеріалів на комп’ютерних носіях

Одним із основних завдань, що стоїть перед Державним інформаційним геологіч­ним фондом, є збереження оригіналів документів протягом тривалого часу із забезпечен­ням можливості багатократного звернення до інформації, яка міститься в цих документах. Роботи по переносу фондової геологічної інформації на комп’ютерні носії є досить актуальними і сприяють забезпеченню належного збереження геологічної інформації.

Фонд геологічних матеріалів на комп'ютерних носіях1

Поповнення фонду геологічних матеріалів на комп’ютерних носіях проходить за рахунок наповнення комп’ютерного архіву Державного інформаційно­го геологічного фонду шляхом сканування фондових геологічних матеріалів (далі – ФГМ) та конвертації електронних книг геологічних матеріалів до формату електронної бібліотеки DJV. Щомісячно комп’ютерний архів та електронна бібліотека поповнюється на 200-250 одиниць зберігання текстових додатків та 100 – 150 папок графічних додатків.

На сьогоднішній день до комп’ютерного архіву та електронної бібліотеки переведено біля 29000 оди­ниць зберігання (18 % від загальної кількості фондових геологічних матеріалів).

Технологія переводу геологічної інформації на комп’ютерні носії:

 • Здійснюється підбір книг текстових та графічних додатків.
 • Отримані для сканування та обробки матеріали перед їх розшивкою ретельно перевіряються виконавцем на відповідність інформації в обліковому штампі та наявності всіх сторінок книги.
 • Проводиться підготовка книг до сканування (розшивка, звільнення документів від скріпок, скоб, підготовка листів).
 • Сторінки розшитих книг сортуються по форматах (А4, А3,А2, А1, А0, більше А0, чорно-білі, кольорові), якості друку та паперу (ватман, калька, синька), тощо.
 • Сканування сторінок звіту проводиться посторінково або пакетом.
 • Обробка скан-образів програмними засобами.
 • Конвертація скан-образів в PDF формат і створення електронної книги.
 • Палітурно-реставраційні роботи.

Фонд геологічних матеріалів на комп'ютерних носіях Запис електронних книг на DVD-диски є заключним етапом при створенні комп’ютерного архіву.

У ДНВП «Геоінформ України» створюється програмно-технічний комплекс доступу користувачів фонду до комп’ютерного архіву фондових геологічних матеріалів – електронна бібліотека Саперіон.

Електронний архів на базі бібліотеки Саперіон призначений для надійного зберігання документів, забезпечення сервісів пошуку та оперативного доступу до документів, управління електронними фондами.

Вміст архіву може бути самим різним і включати образи відсканованих документів, текстові документи, файли додатків, креслення, схеми, карти, та інші види інформації.

Саперіон включає повний цикл управління документами від сканування, обробки та реєстрації до надійного довготривалого зберігання документа з урахуванням контролю прав доступу.

Електронний архів на базі Саперіон забезпечує:

 • Надійне і захищене зберігання документів, збереження всіх версій електронного документа.
 • Забезпечення оперативного доступу до документів та відомостей.
 • Швидкий пошук необхідних звітів.
 • Робота з електронними документами (редагування, обробка та ін.).
 • Управління користувачами і правами доступу.
 • Автоматизація процесу обробки документів.

В ДНВП «Геоінформ України» також проводиться робота по поповненню фонду геологічних матеріалів за рахунок звітів поточного надходження на електронних носіях, а саме формується архів копій геологічних звітів на DVD-дисках.

Фонд геологічних матеріалів на комп'ютерних носіях3 Надані звіти, виконані за допомогою Microsoft Word переводяться у формат Adobe Acrobat, створюється pdf-файл, з можливістю перегляду геологічного звіту відповідно змісту документу з посиланням до сторінок тексту, текстових додатків, малюнків, таблиць, графічних додатків, тощо (створюються закладки, які дозволяють здійснити швидкий перегляд і перехід на необхідну сторінку звіту).

З підготовлених таким чином для перегляду геологічних звітів формується компакт-диск, який може налічувати до 25 і більше звітів (залежно від об’єму інформації), формується книжка-вставка з переліком геологічних звітів, що записані на даний диск. Кожному компакт-диску присвоюється номер, який вводиться до бази даних «Геологічні звіти».