Бази даних

Центральна ланка інформаційної системи – комп’ютерна база даних, яка налічує десятки тисяч різних видів показників щодо вивчення та використання мінерально – сировинної бази України.
В якості системи управління базами даних використовується СУБД Oracle 11g Database, яка забезпечує ефективне, надійне і безпечне управління даними.

Державний баланс запасів корисних копалин

Державний баланс запасів корисних копалин

Моніторинг стану мінерально-сировинної бази України та створення системи державного обліку родовищ, запасів корисних копалин і наявних у них супутніх компонентів.

Державний кадастр родовищ та проявів корисних копалин

Державний кадастр родовищ та проявів корисних копалин

Державний кадастр родовищ та проявів корисних копалин. Система накопичення відомостей щодо розміщення, кількості та якості запасів корисних копалин і наявних у них супутніх компонентів, геологічних, гідрогеологічних, гірничотехнічних, геолого-економічних та інших характеристик облікових об’єктів мінерально-сировинної бази країни по:

 • Родовищах металічних корисних копалин (форма А).
 • Родовищах неметалічних корисних копалин (форма Б).
 • Родовищах розсипних корисних копалин (форма В).
 • Проявах металічних корисних копалин (форма Г1).
 • Проявах неметалічних корисних копалин (форма Г2).
 • Проявах вугілля та горючих сланців (форма Г3).
 • Родовищах нафти та газу (форма Д).
 • Родовищах вугілля та горючих сланців (форма Е).
 • Родовищах гідромінеральної сировини (форма Ж).
 • Родовищах торфу (форма К).
 • Родовищах сапропелю (форма К1).
 • Родовищах техногенних корисних копалин (форма Л).
 • Техногенних утвореннях (форма Л1).
 • Проявах неметалічних корисних копалин.

Державний водний кадастр (підземні води)

Державний водний кадастр (підземні води)

Автоматизована інформаційна система державного водного кадастру розроблена з метою регулярного спостереження, збору, накопичення, обробки, узагальнення і аналізу інформації щодо оцінки стану і використання підземних вод та інформування органів державної влади, місцевого самоврядування, користувачів надр, громадськості про сучасний стан, перспективи розвитку та наслідки використання підземних вод. Включає:

 • Ділянки родовищ питних та технічних підземних вод.
 • Водозабірні споруди питних та технічних підземних вод.
 • Ділянки підрахунку прогнозних ресурсів підземних вод.
 • Водопункти питних та технічних підземних вод.
 • Ділянки родовищ мінеральних підземних вод.
 • Водопункти та прояви мінеральних підземних вод.
 • Водозабірні споруди мінеральних підземних вод.
 • Ділянки родовищ теплоенергетичних підземних вод.
 • Водопункти теплоенергетичних підземних вод.
 • Ділянки родовищ промислових підземних вод.
 • Водопункти промислових підземних вод.
 • Ділянки родовищ лікувальних грязей.
 • Ділянки родовищ лікувальної ропи.

Державна реєстрація геологорозвідувальних робіт

Державна реєстрація геологорозвідувальних робіт

Інформаційне супроводження процесу державної реєстрації та обліку робіт з геологічного вивчення надр (РГВН) з метою запобігання їх дублювання при подальшому вивченні геологічної будови надр, виявлення та оцінки запасів і якості корисних копалин, дослідження екологічного стану геологічного середовища, визначення гірничотехнічних, гідрогеологічних умов розробки родовищ корисних копалин.

Геологічне забезпечення Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій

Геологічне забезпечення Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій

Забезпечення реалізації в геологічній галузі державної політики у сфері запобігання і реагування на надзвичайні ситуації (НС) тобто забезпечення органів державної влади достовірною інформацією, обумовленою зміною стану геологічного середовища в зв’язку з активізацією небезпечних екзогенних геологічних процесів (ЕГП).

Моніторинг екзогенних геологічних процесів

Моніторинг екзогенних геологічних процесів

Інформаційне забезпечення державного контролю за станом екзогенних геологічних процесів (ЕГП) шляхом збирання, обробки, підготовки, накопичення та передачі інформації про стан ЕГП.

Фонд геологічних матеріалів

Фонд геологічних матеріалів

Основним призначенням фонду є накопичення, зберігання та надання для користування інформації про результати геологічного вивчення та використання надр.

Складання карт з використанням комп’ютерних технологій та геоінформаційні системи

Складання карт з використанням комп’ютерних технологій та геоінформаційні системи

Надання інформації у вигляді карт на основі баз даних Державного балансу запасів корисних копалин, Державного кадастру родовищ та проявів корисних копалин, бази даних спеціальних дозволів на користування надрами.

Система обліку геологічної та геофізичної вивченості території України

Система обліку геологічної та геофізичної вивченості території України

Облік поточної інформації з геологічної та геофізичної вивченості території України та поповнення бази даних інформацією про геологічні та геофізичні роботи за минулі роки.

Надрокористування

Надрокористування

Інформаційне супроводження процесу розгляду, підготовки та надання спеціальних дозволів на користування надрами. Облік спецдозволів на користування надрами та ліцензій на провадження певних видів господарської діяльності. Моніторинг та наукове супроводження надрокористування. Експертиза геологічних звітів.

Інформаційно-аналітична система стану мінерально-сировинної бази України

Інформаційно-аналітична система стану мінерально-сировинної бази України

Створення інформаційної системи мінерально-сировинної бази в межах адміністративних одиниць України з метою вивчення перспектив розвитку регіонів та формування програм раціонального використання надр на рівні адміністративних районів та областей держави.

Мінеральні ресурси України та світу

Мінеральні ресурси України та світу

Ознайомлення геологічних підрозділів галузі, інших міністерств та відомств зі станом мінеральних ресурсів в Україні та світі; рекомендації з удосконалення мінерально-сировинної бази (МСБ) і мінерально-сировинного комплексу (МСК) України і вироблення стратегії щодо їх подальшого використання.

Реєстр нафтогазових свердловин

Реєстр нафтогазових свердловин

Інвентаризація параметричних, пошукових, розвідувальних та експлуатаційних нафтових і газових свердловин, які пробурені підприємствами всіх форм власності.

Резервні та перспективні ділянки вугільних родовищ

Резервні та перспективні ділянки вугільних родовищ

Облік резервних та перспективних ділянок вугільних родовищ. Обробка показників геолого-вугленосних характеристик резервних та перспективних ділянок вугільних родовищ.

Довідники стану мінерально-сировинної бази будівельних матеріалів

Довідники стану мінерально-сировинної бази будівельних матеріалів

Систематизація даних з геологічної вивченості мінерально-сировинної бази будівельних матеріалів України, масштаби її промислового освоєння та перспективи розвитку.