Державний облік нафтових і газових свердловин

Облік нафтових і газових свердловин розпочато у 2005 році відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2004 року за № 1696.

Цільове призначення робіт – забезпечення обліку параметричних, пошукових, розвідувальних та експлуатаційних нафтових і газових свердловин, котрі знаходяться на ділянках нафтогазоносних надр, у тому числі, що не використовуються.

Облік нафтових та газових свердловин є складовою частиною системи обліку об’єктів державного фонду надр і проводиться для визначення стану й можливості розвитку мiнерально-сировинної бази нафтогазової промисловості, планування робіт із геологічного вивчення нафтогазоносних надр, оцінки можливості реліквідації і розконсервації свердловин з метою комплексного використання надр.

Облік нафтових та газових свердловин забезпечується шляхом ведення Реєстру нафтових та газових свердловин.
Реєстр – це інформаційна система, яка забезпечує реєстрацію, накопичення, оброблення і зберігання відомостей щодо основних характеристик свердловин.
Адміністратором реєстру є ДНВП «Геоінформ України», який забезпечує формування та функціонування реєстру, доступ користувачів до його інформаційного фонду.

Джерелами інформації для складання Реєстру є:

  • Звіти про геологічне вивчення нафтогазоносних надр.
  • Звіти про науково-дослідні роботи геологічного напрямку.
  • Паспорти нафтогазових свердловин, що ведуться підприємствами, які мають на обліку свердловини.
  • Інші джерела (геологічні документи, бази даних тощо), які містять інформацію про нафтогазові свердловини.

Реєстр створюється і ведеться на підставі паспортів свердловин, що складаються підприємствами незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування, які мають на обліку, або орендують нафтогазові свердловини, проводять роботи з буріння, здійснюють спостереження за станом свердловин та ведуть видобуток вуглеводнів.

Основні завдання державного обліку нафтових і газових свердловин полягають в наступному:

  • Створення автоматизованої системи державного обліку нафтових і газових свердловин.
  • Реєстрація, облік та формування бази даних нафтових і газових свердловин.
  • Складання оглядових карт розташування нафтових і газових свердловин по критеріях запиту.
  • Визначення нафтових і газових свердловин, що опинилися поза межами ліцензійних ділянок.
  • Створення програмного середовища щодо візуалізації нафтових і газових свердловин відносно просторових меж родовищ вуглеводнів.
  • Надання геологічної інформації за запитами органів державної влади та користувачів.

Перспективи використання інформаційної системи з обліку нафтових і газових свердловин та подальший розвиток напрямку робіт пов’язані зі створенням комп’ютерної системи визначення просторових меж родовищ вуглеводнів з використанням даних про місцезнаходження свердловин; формуванням переліку свердловин, що знаходяться поза межами ділянок надр, наданих у користування, з метою запобігання несанкціонованого відбору вуглеводнів; наданням інформаційних послуг надрокористувачам, які мають спеціальні дозволи або мають намір їх отримати, з метою відновлення (реліквідації) продуктивних свердловин, що були ліквідовані або законсервовані, а також органам державної влади, що здійснюють контроль за використанням нафтогазоносних надр.

Інформаційне наповнення Реєстру:

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ОБ’ЄКТІВ ОБЛІКУ

Всього

У тому числі по роках

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

9720

120

130

170

160

430

2350

2548

898

2913

1

Органи державної влади та місцевого самоврядування користуються інформаційним фондом реєстру безоплатно, іншим користувачам інформація надається на договірній основі відповідно до пункту 7 Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.1995р. №423.