29.01.2021 Введення в дію рішення засідання колегії Державної служби геології та надр України від 11 грудня 2020 року щодо використання Світової геодезичної системи координат 1984 року (World Geodetic System) WGS-84

Шановні надрокористувачі!

Інформуємо Вас, що відповідно до Рішення засідання колегії Держгеонадр від 11 грудня №2/1 в галузі здійснюється перехід від традиційної географічної системи координат Pulkovo-42 (також відома як СК-42) до WGS-84, що прийнята для використання на території України відповідно до постанови КМУ №2359, від 22 грудня 1999 р. «Про впровадження на території України Світової геодезичної системи координат WGS-84». Для забезпечення точності прив’язки об’єкта у всіх документах і матеріалах, які створюються в галузі і містять географічні координати необхідно обов’язково вказувати систему координат.

Протягом перехідного періоду матеріали і документи геологічної галузі, що містять географічні координати (спеціальні дозволи на користування надрами, каталоги і реєстри водозабірних споруд та гідрогеологічних і нафтогазових свердловин, дані геологічної, геофізичної та гідрогеологічної вивченості, картографічні дані підрахунку запасів, тощо) опрацьовуються ДНВП «Геоінформ України» у двох системах координат Pulkovo-42 та WGS-84 з точністю до сотих секунди для останньої.

У разі подання надрокористувачем документів в одній із систем координат, ДНВП «Геоінформ України» здійснює ітераційний перерахунок в іншу систему на базі ліцензованого програмного комплексу ArcGIS, використовуючи трансформацію Pulkovo 1942 to WGS 1984, що забезпечує найбільшу точність перерахунку для території України. Звертаємо Вашу увагу, що український стандарт переходу між Pulkovo-42 та WGS-84 відсутній. Перерахунки такого типу базуються на стандартизованих схемах обчислень, і в даному випадку використовуються діючі зарубіжні стандарти щодо WGS-84 та ПЗ-90.11.

На сайті Держгеокадастру за адресою https://dgm.gki.com.ua/ua/geodezichni-kalkuljator, представлений геодезичний калькулятор, який перебуває в дослідній експлуатації. Різниця між результатами перерахунку з використанням орієнтованого на стандарти програмного забезпечення ArcGIS та згаданого вище калькулятора складає 0,3 сек. (близько 10м). Просимо враховувати дану інформацію в роботі.

Для здійснення перерахунку між координатними системами рекомендуємо використовувати розроблену ДНВП «Геоінформ України» Інструкцію з перерахунку географічних координат в матеріалах і документах геологічної галузі між системами координат Pulkovo42 та WGS84.

Наголошуємо, що відповідно до рішення Колегії перехід на WGS84 здійснюється поступово й не вимагає негайного внесення змін до діючих спецдозволів. Протягом перехідного періоду Держгеонадра приймають документи в одній із систем координат (Pulkovo-42 чи WGS-84), а перерахунок в іншу систему здійснюється нашим підприємством за вказаною вище технологією. У разі подачі заявником документів в двох системах координат просимо вказувати інформацію про вихідну систему та технологію перерахунку. Це значно прискорить опрацювання геологічних матеріалів та мінімізує похибку при перерахунку координат.

Невдовзі ДНВП «Геоінформ України» опублікує координати діючих спеціальних дозволів в системі WGS-84. У разі виявлення неточностей, що виникли при перерахунку координат спецдозволу, надрокористувач має право звернутися до Держгеонадр для внесення змін в дозвіл з підтверджуючими графічними матеріалами.