Води підземні

Води підземні В Україні розвідано і затверджено Державною комісією по запасах СРСР, Українською Територіальною комісією по запасах та Державною комісією по запасах України: 550 родовища підземних питних і технічних вод; 232 родовища підземних мінеральних вод; 1 родовище підземних теплоенергетичних вод; 2 родовища підземних промислових вод.

Підземні води питні і технічні

За результатами регіональної оцінки, проведеної у 1975–1980 рр., загальні прогнозні ресурси підземних вод України складають 61689,2 тис м3/добу, з них – 57499,9 тис м3/добу з мінералізацією до 1,5 г/дм3.

В Україні розвідано та підготовлено до промислового використання 1183 ділянки родовищ підземних вод. Експлуатаційні запаси розвіданих родовищ становлять 15259,10 тис. м3/добу за категоріями А+В+С1 та 938,07 тис. м3/добу – за категорією С2.

Загальний видобуток питних і технічних підземних вод України становив 5031,449 тис. м3/добу. Із загальної кількості підземних вод, що видобуто, 2603,225 тис. м3/добу (76,4%) використано на господарсько-питне водопостачання, 424,536 тис. м3/добу (12,4%) спожито для виробничо-технічних потреб, 320,246 тис. м3/добу (9,4%) використано на сільськогосподарські потреби, 52,851 тис. м3/добу (1,6%) – на зрошення земель, 6,354 тис. м3/добу (0.2%) – на промисловий розлив, та виготовлення напоїв, 1624,237 тис. м3/добу (32,3%) скинуто без використання (дренажні води).

Підземні води питні і технічні Видобуток питних і технічних підземних вод підземних вод з розвіданих родовищ складав 2162,069 тис. м3/добу, з них використано 91,08% (1969,239 тис.м3/добу), в т.ч. на: господарсько-питне водопостачання – 1782,695 тис. м3/добу (82,45%), виробничо-технічні потреби – 174,554 тис. м3/добу (8,07%), сільськогосподарське споживання – 4,449 тис. м3/добу (0,20%), на зрошення земель – 2,831 тис. м3/добу (0,13%), промисловий розлив – 1,475 (0,07%) та виготовлення напоїв – 3,235 (,15%), 192,830 тис. м3/добу (8,92%) скинуто без використання (дренажні води).

Підземні води питні і технічні

Підземні мінеральні води

В Україні розвідано та підготовлено до промислового використання 302 ділянки, які зосереджені на 232 родовищах підземних мінеральних вод. Експлуатаційні запаси розвіданих родовищ становлять 89532,6 м3/добу за категоріями А+В+С1 та 750,0 м3/добу – за категорією С2, позабалансові експлуатаційні запаси – 2779,0 м3/добу. Із загальної кількості розвіданих ділянок родовищ мінеральних вод експлуатується 168 ділянок (55,6%).

Підземні мінеральні лікувальні та лікувально-столові води розвідані на 159 родовищах (224 ділянки) із загальною кількістю балансових експлуатаційних запасів 71044,2 м3/добу, позабалансових експлуатаційних запасів – 379,0 м3/добу, 118 ділянок розробляються.

Мінеральні природні столові води розвідані на 73 родовищах (78 ділянок) із загальним обсягом балансових експлуатаційних запасів 19238,4 м3/добу, позабалансових експлуатаційних запасів – 2400,0 м3/добу; з них розробляється 50 ділянок.

Загальний обсяг видобутку підземних мінеральних лікувальних та лікувально-столових вод складає 4622,3 м3/добу, природних столових вод – 2991,7 м3/добу (в цю кількість включені невикористані скиди джерельної води та технологічні скиди).

Використання підземних мінеральних лікувальних та лікувально-столових вод на 118 ділянках, що експлуатуються, складає 3491,8 м3/добу, або близько 5,0 % від обсягу затверджених запасів. Використання природних-столових вод – 1530,7 м3/добу, або 8,3 % від кількості затверджених запасів.

Підземні мінеральні води

Підземні теплоенергетичні води

В Україні розвідано одне родовище теплоенергетичних вод в Закарпатській області, експлуатаційні запаси якого затверджені ДКЗ СРСР в кількості 0,871 тис. м3/добу за категоріями В+С1.

Видобуток води становить 0,186 тис. м3/добу.

Підземні теплоенергетичні води

Підземні промислові води

В Україні розвідано 2 родовища підземних промислових вод, експлуатаційні балансові запаси яких складають 33615,000 м3/добу за категоріями А+В+С1.

Видобуток і використання становлять 0,016 м3/добу. З 2 розвіданих ділянок експлуатується 1.

Підземні промислові води