Відділ обліку, зберігання та використання геологічних матеріалів

fondi1 Відділ обліку, зберігання та використання геологічних матеріалів – структурний підрозділ ДНВП “Геоінформ України”, який виконує роботи з обліку, комплектації, зберігання та організації використання державних та недержавних інформаційних ресурсів по геології, екології, мінеральних ресурсах, надрокористуванню як на паперових, так і на електронних носіях підприємствами, установами, організаціями, органами державної влади, громадянами України, іноземними юридичними особами та громадянами.

До складу відділу входить сектор переносу геологічних матеріалів на комп’ютерні носії.

В своїй роботі відділ керується законами України, Указами Президента України, нормативно-правовими актами КМУ, наказами, розпорядженнями та інструкціями Державної служби геології та надр України, Державної архівної служби, що стосуються зберігання документів Національного архівного фонду України, держстандартами, директивними документами по захисту державної таємниці та конфіденційної інформації, наказами та розпорядженнями керівників ДНВП “Геоінформ України” та іншими нормативними документами.

Основними завданнями відділу є:

 • створення й забезпечення функціонування фонду геологічної інформації документів, у тому числі на електронних носіях, із застосуванням засобів сучасних інформаційних технологій;
 • опрацювання матеріалів щодо державної реєстрації та обліку робіт та досліджень з геологічного вивчення надр України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони;
 • опрацювання (приймання, облік), аналітично-статистична обробка, постійне зберіганн, та надання у користування звітних геологічних матеріалів, що містять результати робіт та досліджень з геологічного вивчення та використання надр;
 • експертиза геологічних матеріалів, які знаходяться на постійному зберіганні, для встановлення їх відповідності режимно-секретним вимогам. Перевірка правомочності використання документів з накладенням різних обмежень (службова таємниця, конфіденційна таємниця та ін.), і правильності оформлення цих обмежень;
 • забезпечення роботи інформаційно-пошукової системи з масивами фондових матеріалів, організація їх використання зовнішніми та внутрішніми користувачами у рамках повноважень, які визначені Державною службою геології та надр України;
 • надання довідково-інформаційних послуг споживачам інформаційних ресурсів, включаючи копіювання фондової інформації в установленому порядку;
 • реєстрація, облік та інформаційне наповнення автоматизованої бази даних заяв надрокористувачів щодо придбання геологічної інформації;
 • приймання, облік та забезпечення збереження архівних документів (справ), на підставі яких надані (продовжені, переоформлені) спеціальні дозволи на користування надрами;
 • наповнення комп’ютерного архіву геологічних матеріалів шляхом сканування, конвертації, форматування, запису на CD, DVD диски та в базу даних.

Функції відділу:

 • Забезпечує функціонування фонду неопублікованих геологічних матеріалів, одержаних від підприємств усіх форм власності та підпорядкування, які проводять роботи та дослідження з геологічного вивчення надр України.
 • Відповідно до доручення Держгеонадра веде роботи з опрацювання (приймання, обліку), постійного зберігання звітних геологічних матеріалів та організовує користування ними в читальних залах підприємства.
 • Надає методичну допомогу щодо правильності підготовки звітних геологічних матеріалів для передачі на постійне зберігання в ДНВП “Геоінформ України” відповідно до діючих нормативних документів.
 • Оформляє документи на право користування неопублікованими геологічними матеріалами.
 • Проводить експертизу геологічних матеріалів, які знаходяться на постійному зберіганні для встановлення їх відповідності діючим режимно-секретним вимогам.
 • Забезпечує роботу інформаційно-пошукової системи з масивами геологічних матеріалів, організацію їх використання користувачами.
 • Надає довідково-інформаційні послуги споживачам інформаційних ресурсів, включаючи копіювання фондової інформації в установленому порядку.
 • За дорученням Держгеонадра здійснює опрацювання та розгляд матеріалів, поданих виконавцями робіт та досліджень з геологічного вивчення надр щодо їх державної реєстрації.
 • Переносить геологічні матеріали на комп’ютерні носії з метою створення страхового фонду геологічних матеріалів.
 • Проводить інформаційне наповнення автоматизованої бази даних з неопублікованих джерел геологічної інформації та забезпечує її ефективне функціонування в галузевій геологічній інформаційній системі.
 • Здійснює реставрацію ушкоджених геологічних матеріалів.
 • Проводить роботи з реєстрації, обліку та інформаційне наповнення автоматизованої бази даних заяв надрокористувачів щодо придбання геологічної інформації;
 • Здійснює приймання, облік та забезпечення збереження архівних документів (справ), на підставі яких надані (продовжені, переоформлені) спеціальні дозволи на користування надрами.

Основні результати роботи відділу:

 • В сховищах ДНВП «Геоінформ України» на постійному зберіганні знаходиться більше 170 тисяч одиниць зберігання ФГМ;
 • Постійно поповнюється та функціонує база обліку користувачів ФГМ;
 • Постійно поповнюється та функціонує база даних “Геологічні звіти” з неопублікованих джерел геологічної інформації;
 • Постійно поповнюється та функціонує база «Державна реєстрація робіт з геологічного вивчення»;
 • Щорічно складається перелік геологічних звітів, що надходять на постійне зберігання до ДНВП «Геоінформ України»;
 • Відскановано близько 29000 одиниць текстових та графічних матеріалів, введено в тестову експлуатацію та поповнено електронну бібліотеку “Saperion”;
 • формується архів копій геологічних звітів на компакт дисках (записано на DVD – понад 19000 копій геологічних звітів);
 • Функціонує та постійно наповнюється автоматизована база даних заяв надрокористувачів щодо придбання геологічної інформації;
 • Забезпечено збереження 13500 документів (справ), на підставі яких надані (продовжені, переоформлені) спеціальні дозволи на користування надрами.

Відділ обліку, зберігання та використання геологічних матеріалів

Контактна інформація

Посада П.І.Б. Номер телефону
Завідувач відділу Металіді Галина Миколаївна 456-54-61
Завідувач сектора переносу фондової інформації на комп’ютерні носії Голобородько Вадим Миколайович 456-62-18
Питання Посада, П.І.Б. Номер телефону, номер кімнати
Довідки щодо питань приймання звітних геологічних матеріалів на постійне зберігання Геолог І категорії
Мельничук Ганна Ігорівна
456-54-61 каб.202
Довідки щодо питань державної реєстрації геологічних робіт та ведення державного реєстру робіт з геологічного вивчення надр Геолог I категорії
Конотоп Ніна Миколаївна
456-44-86 каб. 207
Довідки щодо питань відвідування та користування читальними залами.
Довідки про хід виконання прийнятих замовлень на послуги ксерокопіювання
Геолог II категорії
Савлук Олена Петрівна
456-54-61 читальний зал
Прийом надрокористувачів з питань придбання геологічної інформації Провідний геолог
Калашник Марина Миколаївна
456-60-42 каб.311

ВІДДІЛ НЕ ГОТУЄ оглядів за тематичними запитами надрокористувачів, дослідників та окремих громадян.

image004 image006