Відділ обліку вугілля, рудних та нерудних корисних копалин

Відділ обліку вугілля, рудних та нерудних корисних копалин Відділ обліку вугілля, рудних та нерудних корисних копалин – структурний підрозділ ДНВП «Геоінформ України», який виконує роботи з проведення досліджень щодо аналізу стану і обліку родовищ вугілля кам’яного і бурого, торфу, метану та германію вугільних родовищ, сапропелю, рудних, нерудних корисних копалин та корисних копалин для будівництва.

Основні завдання відділу:

 • Ведення системи обліку об’єктів Державного фонду родовищ корисних копалин і його резерву – державного балансу запасів корисних копалин.
 • Проведення науково-дослідних робіт, пов’язаних з аналізом мінерально-сировинної бази України з метою визначення перспектив її розвитку.
 • Складання збірників, аналітичних довідок по видах корисних копалин.
 • Проведення дослідних робіт з розробки та впровадження в дію програмного забезпечення інформаційно-аналітичної системи за напрямками діяльності відділу.

Основні функції відділу:

 • Облік та аналіз стану мінерально-сировинної бази вугілля кам’яного і бурого, торфу, метану, металічних, неметалічних та корисних копалин для будівництва в межах України.
 • Геолого-промисловий аналіз вугільних басейнів, вугленосних площ та окремих родовищ в межах України.
 • Картоскладальні роботи різної спрямованості і змісту по твердих паливних копалинах.
 • Складання Державних балансів запасів вугілля кам’яного і бурого, торфу, метану, металічних, неметалічних та корисних копалин для будівництва.
 • Здійснення ведення бази даних Державних балансів запасів.
 • Створення комп’ютерної бази даних з геолого-вугленосної характеристики ділянок вугільних родовищ.
 • Підготовка інформації та надання довідок щодо запасів та видобутку корисних копалин на запити державних органів влади та органів місцевого самоврядування.
 • Складання довідника «Мінеральні ресурси України» та щорічника «Ресурси твердих горючих копалин України».
 • Складання довідок про стан запасів корисних копалин по адміністративних областях.

Основні результати роботи відділу:

 • Державні баланси запасів кам’яного та бурого вугілля, торфу, метану, сапропелю, металічних, неметалічних корисних копалин та корисних копалин для будівництва.
 • Щорічник «Ресурси твердих горючих копалин України».
 • Довідник «Мінеральні ресурси України».
 • Довідки про стан і перспективи розширення мінерально-сировинної бази по адміністративних областях України.
 • Карти об’єктів обліку державного балансу металічних, неметалічних та корисних копалин для будівництва.
 • База даних геолого-вугленосних характеристик ділянок вугільних родовищ, які є резервом для будівництва нових шахт і розрізів в Україні.
 • Огляди за тематичними запитами надрокористувачів, дослідників, підприємств та окремих громадян по вугіллю, торфу, сапропелю, металічних, неметалічних та корисних копалинах для будівництва.
 • Геологічні висновки з підрахунком запасів по вугіллю.
 • Пакети геологічної документації для отримання спеціальних дозволів на користування надрами з метою видобування або геологічного вивчення.

Контакти

П.І.Б. Номер телефону
Завідувач відділу Корпан Наталія Василівна 456-32-61
Металічні корисні копалини Коваленко Наталія Борисівна 456-30-27
Неметалічні та корисні копалини для будівництва Бабенко Тамара Іванівна 456-30-27
Торф Захарченко Наталія Петрівна 456-64-08