Відділ обліку родовищ та запасів корисних копалин

Відділ обліку родовищ та запасів корисних копалин Відділ обліку родовищ та запасів корисних копалин – структурний підрозділ ДНВП «Геоінформ України», який виконує роботи з проведення досліджень щодо аналізу стану і обліку родовищ вуглеводнів, вугілля, торфу, метану вугільних родовищ, рудних, нерудних корисних копалин та корисних копалин для будівництва.

Основні завдання відділу:

 • Ведення системи державного обліку:
  • державного балансу запасів корисних копалин вуглеводнів;
  • державного кадастру родовищ та проявів корисних копалин;
  • реєстру нафтових і газових свердловин.
 • Проведення науково-дослідних робіт, пов’язаних з аналізом мінерально-сировинної бази України з метою визначення перспектив її розвитку.
 • Складання довідників, аналітичних та ресурсних довідок по корисних копалинах.
 • Проведення дослідних робіт з розробки та впровадження в дію програмного забезпечення інформаційно-аналітичної системи за напрямками діяльності відділу.

Основні функції відділу:

 • Проведення науково-дослідних робіт, пов’язаних з обліком родовищ та запасів і аналіз стану мінерально-сировинної бази вуглеводневої сировини, твердих горючих, металічних, неметалічних та корисних копалин для будівництва в межах України.
 • Складання Державних балансів запасів нафти, природного газу, конденсату, гелію, етану, пропану, бутану, азоту, нафтового бітуму, вугілля, торфу, метану вугільних родовищ, металічних, неметалічних корисних копалин та корисних копалин для будівництва.
 • Ведення державного кадастру родовищ та проявів корисних копалин шляхом складання паспортів родовищ та проявів корисних копалин.
 • Ведення баз даних «Баланс запасів корисних копалин», «Свердловина», «Державний кадастр родовищ та проявів корисних копалин».
 • Складання довідника «Мінеральні ресурси України» та щорічників «Ресурси твердих горючих копалин України», «Підсумки геологорозвідувальних робіт на нафту і газ в Україні».
 • Складання довідок про стан запасів корисних копалин по адміністративних областях.
 • Картоскладальні роботи з розташування об’єктів обліку державного балансу вуглеводневої сировини, металічних, неметалічних та корисних копалин для будівництва.
 • Підготовка інформації та надання довідок щодо запасів та видобутку вуглеводневої сировини, твердих горючих, металічних, неметалічних та корисних копалин для будівництва на запити державних органів влади та органів місцевого самоврядування.

Основні результати роботи відділу:

 • Державний баланс запасів нафти, природного газу, конденсату, гелію, етану, пропану, бутану, азоту, нафтового бітуму, вугілля, торфу, метану вугільних родовищ, металічних, неметалічних корисних копалин та корисних копалин для будівництва.
 • Паспорти родовищ і проявів корисних копалин.
 • Реєстр нафтових і газових свердловин.
 • Щорічник «Ресурси твердих горючих копалин України».
 • Щорічник «Підсумки геологорозвідувальних робіт на нафту і газ в Україні».
 • Довідник «Мінеральні ресурси України».
 • Довідки про стан і перспективи розширення мінерально-сировинної бази по адміністративних областях України.
 • Карти об’єктів обліку державного балансу вуглеводневої сировини, металічних, неметалічних та корисних копалин для будівництва.
 • Карти розташування нафтових і газових свердловин України.
 • Бази даних геолого-вугленосних характеристик ділянок вугільних родовищ, які є резервом для будівництва нових шахт і розрізів в Україні, та перспективних для розвідки ділянок кам’яновугільних родовищ.
 • Огляди за тематичними запитами надрокористувачів, дослідників, підприємств та окремих громадян по вуглеводнях, вугіллю, торфу, металічних, неметалічних та корисних копалинах для будівництва.
 • Геологічні висновки з підрахунком запасів по вугіллю та торфу.
 • Пакети геологічної документації для отримання спеціальних дозволів на користування надрами з метою видобування або геологічного вивчення.

Контакти

П.І.Б. Номер телефону
Завідувач відділу Корпан Наталія Василівна 456-32-61
Вуглеводні Полуніна Галина Вікторівна 456-13-64
Металічні корисні копалини Коваленко Наталія Борисівна 456-30-27
Неметалічні та корисні копалини для будівництва Ремезова Вікторія Анатоліївна 456-30-27
Торф Захарченко Наталія Петрівна 456-33-61
Державний кадастр родовищ та проявів корисних копалин Кравченко Лариса Євгенівна 456-64-08