Відділ обліку родовищ та запасів корисних копалин

Відділ обліку родовищ та запасів корисних копалин Відділ обліку родовищ та запасів корисних копалин – структурний підрозділ ДНВП «Геоінформ України», який виконує роботи з проведення досліджень щодо аналізу стану і обліку родовищ вуглеводнів, вугілля, торфу, метану вугільних родовищ, металічних та неметалічних корисних копалин.

Основні завдання відділу:

 • Ведення системи державного обліку:
  • державного балансу запасів горючих, металічних та неметалічних корисних копалин;
  • державного кадастру родовищ та проявів корисних копалин;
  • реєстру нафтових і газових свердловин.
 • Проведення науково-дослідних робіт, пов’язаних з аналізом мінерально-сировинної бази України з метою визначення перспектив її розвитку.
 • Складання довідників, аналітичних та ресурсних довідок по корисних копалинах.
 • Проведення дослідних робіт з розробки та впровадження в дію програмного забезпечення інформаційно-аналітичної системи за напрямками діяльності відділу.

Основні функції відділу:

 • Проведення науково-дослідних робіт, пов’язаних з обліком родовищ та запасів, а також аналізом стану мінерально-сировинної бази вуглеводневої сировини, твердих горючих, металічних, неметалічних корисних копалин в межах України.
 • Складання Державного балансу запасів нафти, природного газу, конденсату, гелію, етану, пропану, бутанів, азоту, нафтового бітуму, вугілля, торфу, метану вугільних родовищ, металічних та неметалічних корисних копалин.
 • Ведення державного кадастру родовищ та проявів корисних копалин шляхом складання паспортів родовищ та проявів корисних копалин.
 • Ведення баз даних «Баланс запасів корисних копалин», «Свердловина», «Державний кадастр родовищ та проявів корисних копалин».
 • Складання довідника «Мінеральні ресурси України» та щорічників «Ресурси твердих горючих копалин України», «Підсумки геологорозвідувальних робіт на нафту і газ в Україні».
 • Складання довідок про стан запасів корисних копалин по адміністративних областях.
 • Картоскладальні роботи з розташування об’єктів обліку державного балансу вуглеводневої сировини, металічних, неметалічних корисних копалин.
 • Підготовка інформації та надання довідок щодо запасів та видобутку вуглеводневої сировини, твердих горючих, металічних та неметалічних корисних копалин на запити державних органів влади та органів місцевого самоврядування.

Основні результати роботи відділу:

 • Державний баланс запасів нафти, природного газу, конденсату, гелію, етану, пропану, бутанів, азоту, нафтового бітуму, вугілля, торфу, метану вугільних родовищ, металічних та неметалічних корисних копалин.
 • Паспорти родовищ і проявів корисних копалин.
 • Реєстр нафтових і газових свердловин.
 • Щорічник «Ресурси твердих горючих копалин України».
 • Щорічник «Підсумки геологорозвідувальних робіт на нафту і газ в Україні».
 • Довідник «Мінеральні ресурси України».
 • Інформаційні довідки щодо стану мінерально-сировинної бази в розрізі адміністративних областей України.
 • Карти об’єктів обліку державного балансу вуглеводневої сировини, металічних та неметалічних корисних копалин.
 • Карти розташування нафтових і газових свердловин України.
 • Бази даних геолого-вугленосних характеристик ділянок вугільних родовищ, які є резервом для будівництва нових шахт і розрізів в Україні, та перспективних для розвідки ділянок кам’яновугільних родовищ.
 • Огляди за тематичними запитами надрокористувачів, дослідників, підприємств та окремих громадян по вуглеводнях, вугіллю, торфу, металічних та неметалічних корисних копалинах.
 • Геологічні висновки з підрахунком запасів по вугіллю та торфу.
 • Пакети геологічної документації для отримання спеціальних дозволів на користування надрами з метою видобування або геологічного вивчення.