Відділ обліку ресурсів підземних вод

Відділ обліку ресурсів підземних вод Відділ обліку ресурсів підземних вод – структурний підрозділ ДНВП «Геоінформ України», який виконує роботи з ведення державного кадастру родовищ і проявів підземних вод, лікувальних грязей та ропи, державного обліку використання підземних вод; узагальнення матеріалів моніторингу підземних вод та екзогенних геологічних процесів.

Основні завдання відділу:

 • Ведення системи обліку об’єктів Державного фонду родовищ корисних копалин щодо підземних вод, лікувальних грязей та ропи.
 • Науково-методичне забезпечення, координація і оперативне керівництво роботами по веденню Державного водного кадастру та автоматизованої інформаційної системи екзогенних геологічних процесів, обліку використання підземних вод, вивченню режиму.
 • Науково-дослідні, тематичні, дослідно-методичні роботи щодо аналізу, систематизації, узагальнення, інтерпретації, зберігання аналітичної та картографічної інформації щодо ресурсів, запасів, використання підземних вод, лікувальних грязей та ропи.
 • Наукове забезпечення, розроблення методів кількісної і якісної оцінки ресурсів підземних вод різних структурних одиниць, окремих адміністративних районів та України в цілому.
 • Узагальнення матеріалів моніторингу підземних вод та екзогенних процесів.

Основні функції відділу:

 • Ведення Державного водного кадастру та державного обліку використання підземних вод.
 • Узагальнення, обробка та аналіз інформації щодо моніторингу підземних вод та екзогенних геологічних процесів.
 • Облік та аналіз гідрогеологічної та інженерно-геологічної вивченості території України, створення та ведення автоматизованої бази даних гідрогеологічної, інженерно-геологічної та еколого-геологічної вивченості.
 • Впровадження на державному рівні і в геологічних підприємствах галузі комплексу програмного та інформаційно-аналітичного забезпечення автоматизованої інформаційної системи Державного водного кадастру та державного обліку використання підземних вод.
 • Підготовка інформації на запити центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, проектних організацій, інших підприємств та установ усіх форм власності за напрямами робіт відділу.

Основні результати роботи відділу:

 • Створена та функціонує автоматизована інформаційна система Державного водного кадастру (розділ «Підземні води»), яка впроваджена в геологічні підрозділи Державної служби геології та надр України.
 • Створені та функціонують автоматизовані інформаційні системи: державного обліку використання підземних вод, моніторингу підземних вод та екзогенних геологічних процесів, оцінки прогнозних ресурсів підземних вод, а також гідрогеологічної інженерно-геологічної та еколого-геологічної вивченості території України.

Щорічно складаються:

 • Державні баланси підземних вод, лікувальних грязей та ропи.
 • Гідрогеологічні щорічники про стан підземних вод України.
 • Щорічники щодо активізації екзогенних геологічних процесів.
 • Прогнози рівнів ґрунтових вод території України.
 • Огляди використання підземних вод по адміністративних областях.

Всі інформаційні документи розсилаються центральним та місцевим органам виконавчої влади, підприємствам та установам, які займаються питаннями ресурсів та запасів, режиму та стану підземних вод на території України.

Відділ обліку ресурсів підземних вод

Контакти

Завідувач відділу Пишна Наталія Григорівна
тел.. (044) 456-53-00
Email: gidrogeo@geomail.kiev.ua