Відділ інформаційних технологій

vid_inf1 Відділ інформаційних технологій – структурний підрозділ ДНВП “Геоінформ України”, який виконує дослідні та проектні роботи в галузі інформаційних технологій, ГІС-технологій та комп`ютерної техніки.

Основними завданнями відділу є:

 • Інформаційно-технологічне забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері геологічного вивчення, охорони, використання надр, розвитку мінерально-сировинної бази України.
 • Проведення дослідних та проектних робіт в галузі інформаційних технологій та комп`ютерної техніки.
 • Розробка комплексних проектів інформаційних систем та відповідної документації.
 • Створення комп’ютерних мереж галузевих баз даних, інформаційних комп’ютерних систем, методів і засобів інформаційної підтримки геологічної діяльності.
 • Впровадження в ДНВП “Геоінформ України” науково-технічних досягнень в галузі ГІС-технологій.
 • Розробка програмного забезпечення інформаційних систем, створення графічних інтерфейсів для роботи з базами даних, розробка програмного забезпечення для автоматизованої побудови геологічних карт.
 • Створення у WEB-середовищі інтерактивних регіональних оглядових карт родовищ корисних копалин та ділянок, на які видані спеціальні дозволи на користування надрами.
 • Формування та дослідно-промислова експлуатація баз даних.
 • Адміністрування та обслуговування локальної обчислювальної мережі, супровід серверу бази даних, серверів додатків, веб-серверу, підтримка доступу до мережі Internet.
 • Технічна допомога підрозділам ДНВП “Геоінформ України” в освоєнні та експлуатації комп’ютерної техніки, системного та прикладного програмного забезпечення.

Основні результати роботи відділу:

Створені та функціонують автоматизовані інформаційні системи та відповідні бази даних:

 • База даних Державного кадастру родовищ та проявів корисних копалин.
 • База даних Державного водного кадастру (підземні води).
 • База даних Державної реєстрації та обліку робіт з геологічного вивчення надр.
 • База даних Державного балансу запасів корисних копалин (нафта, природний газ, конденсат, металічні та неметалічні корисні копалини, корисні копалини для будівництва, вугілля, метан, бітум, германій, сапропель, торф, підземні води та лікувальні грязі).
 • Геологічне забезпечення Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій УІАС НС.
 • Система моніторингу екзогенних геологічних процесів.
 • База даних електронного каталогу фонду геологічних матеріалів.
 • Фонд геологічних матеріалів на комп’ютерних носіях.
 • База даних заяв надрокористувачів щодо придбання геологічної інформації.
 • База даних геологічної, геофізичної та гідрогеологічної вивченості території України.
 • База даних заяв на надання спеціальних дозволів на користування надрами.
 • База даних спеціальних дозволів на користування надрами.
 • База даних нафтогазових свердловин.
 • База даних резервних та перспективних ділянок вугільних родовищ.
 • База даних довідників стану мінерально-сировинної бази будівельних матеріалів.

it1
Інформаційні системи користування надрами інтегровані у виробничий процес ДНВП “Геоінформ України”, їх безперебійне функціонування є життєво необхідною умовою для роботи підприємства.
На основі інформації, яка накопичена в базах даних, у відділі виконується автоматизована побудова карт родовищ корисних копалин та карт ділянок надр, на які надані спеціальні дозволи на користування надрами, карт родовищ корисних копалин по адміністративних областях України, регіональних карт родовищ корисних копалин та карт на окремі їх види. Розробляються графічні інтерфейси користувачів системи для формування вибірки інформації з баз даних та їх подальшого просторового аналізу.

Контакти

П.І.Б. Номер телефону
Завідувач відділу Соколан Олександра Олександрівна 456-10-56
Розробка та впровадження прикладного програмного забезпечення Коцур Людмила Володимирівна 456-10-56
Cистемне програмне забезпечення та адміністрування БД Бурлака Олена Миколаївна 456-71-83
Адміністрування та підтримка WEB-cайту Коваленко Наталія Іванівна 456-21-84
Обслуговування засобів обчислювальної техніки та засобів зв’язку Мішин Сергій Олексійович 456-40-48
Впровадження ГІС-технологій Михайлик Ірина Миколаївна
Нефьодова Ірина Федорівна
456-61-42