Центр міжнародного співробітництва (ЦМС)

vid_centr Центр міжнародного співробітництва (ЦМС) є відокремленим структурним підрозділом ДНВП «Геоінформ України», який створено з метою налагодження міжнародного співробітництва Держгеонадр України та гармонійної інтеграції геологічної галузі України до європейської та світової бізнес-спільноти, що спеціалізується на питаннях мінерально–сировинного комплексу.

Основні завдання та функції ЦМС:

  • сприяння налагодженню міжнародного співробітництва Держгеонадр України та міжнародної інтеграції геологічних досліджень і тематичних робіт у сфері геологічного вивчення і використання надр, поширення інформації про геологію та корисні копалини України, сприяння налагодженню взаємовигідних зв’язків Держгеонадр України з геологічними службами інших країн, діловими колами, що спеціалізуються на питаннях мінерально – сировинного комплексу;
  • здійснення представницьких функцій в міжнародних організаціях та наукових і науково–практичних заходах за дорученням Держгеонадр України;
  • сприяння участі Держгеонадр України у реалізації міжнародних проектів, які ініційовані Асоціацією геологічних служб Європи та пов’язані з геологічним вивченням надр, обміном геологічною інформацією, створенням загальноєвропейських інформаційних мереж тощо;
  • вивчення світового досвіду організації діяльності геологічних установ у різних країнах світу, насамперед у Європейському Союзі;
  • аналіз і вдосконалення систем формування та ведення баз даних, збору, обробки, зберігання і поширення геологічної інформації, впровадження сучасних геоінформаційних систем і технологій, запровадження у геологічній галузі України європейських стандартів організації баз даних (просторової геологічної інформації на основі Директиви ЄС 2007/2/ЕС «INSPIRE»);
  • вивчення стану мінерально–сировинної бази зарубіжних країн та кон’юктури мінеральної сировини;
  • розробка нормативно-методичних документів з питань міжнародного співробітництва, іноземних інвестицій у розвиток мінерально-сировинної бази України, надання послуг у сфері геологічного вивчення і використання надр, міжнародної інтеграції геологічних досліджень, виконання міжнародних проектів та проведення науково–дослідних і тематичних робіт у співпраці з іноземними партнерами;
  • розробка пропозицій щодо оперативного та перспективного планування та реалізації заходів з питань міжнародного співробітництва: міжнародних робочих нарад, семінарів, конференцій, симпозиумів з питань гелогічного вивчення та використання надр.

Контакти

Посада П.І.Б. Номер телефону
Директор Центру міжнародного співробітництва Малюк Борис Ігорович 456-60-61