Структура

Відділ обліку родовищ та запасів корисних копалин

Відділ обліку родовищ та запасів корисних копалин

Відділ обліку родовищ та запасів корисних копалин – структурний підрозділ ДНВП «Геоінформ України», який виконує роботи з проведення досліджень щодо аналізу стану і обліку родовищ вуглеводнів, вугілля, торфу, метану вугільних родовищ, рудних, нерудних корисних копалин та корисних копалин для будівництва.

Відділ обліку ресурсів підземних вод

Відділ обліку ресурсів підземних вод

Відділ обліку ресурсів підземних вод – структурний підрозділ ДНВП “Геоінформ України”, який виконує роботи з ведення державного кадастру родовищ і проявів підземних вод, лікувальних грязей та ропи, державного обліку використання підземних вод; узагальнення матеріалів моніторингу підземних вод та екзогенних геологічних процесів.

Відділ зберігання та обробки геологічної інформації

Відділ зберігання та обробки геологічної інформації

Відділ зберігання та обробки геологічної інформації – структурний підрозділ ДНВП “Геоінформ України”, який виконує роботи з обліку, комплектації, зберігання та організації використання державних та недержавних інформаційних ресурсів по геології, екології, мінеральних ресурсах, надрокористуванню як на паперових, так і на електронних носіях підприємствами, установами, організаціями, органами державної влади, громадянами України, іноземними юридичними особами та громадянами.

Відділ підготовки матеріалів для надрокористування

Відділ підготовки матеріалів для надрокористування

Відділ підготовки матеріалів для надрокористування – структурний підрозділ ДНВП “Геоінформ України”, який виконує роботи з опрацювання документів, наданих суб’єктами господарювання на отримання спеціальних дозволів на користування надрами, та опрацювання фондових геологічних матеріалів з метою виявлення перспективних ділянок та родовищ, які пропонуються для проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами.

Відділ інформаційних технологій

Відділ інформаційних технологій

Відділ інформаційних технологій – структурний підрозділ ДНВП “Геоінформ України”, який виконує дослідні та проектні роботи в галузі інформаційних технологій, ГІС-технологій та комп`ютерної техніки.

Центр міжнародного співробітництва

Центр міжнародного співробітництва

Центр міжнародного співробітництва (ЦМС) є відокремленим структурним підрозділом ДНВП “Геоінформ України”, який створено з метою налагодження міжнародного співробітництва Держгеонадр України та гармонійної інтеграції геологічної галузі України до європейської та світової бізнес-спільноти, що спеціалізується на питаннях мінерально–сировинного комплексу.