Ропа лікувальна

Лікувальна ропа В Україні розвідано 3 родовища лікувальної ропи: Сакське родовище в Автономній Республіці Крим, Куяльницьке в Одеській області та родовище «Гопри» в Херсонській області.

Ропа Сакського родовища представляє собою прозору, без кольору рідину з мінералізацією від 61,00 до 220,00 г/дм3 і відноситься до міцних розсолів хлоридного магнієво-натрієвого складу.

Серед основних терапевтично активних мікрокомпонентів виявлені: бром (181-220 мг/дм3), йод (0,55-3,2 мг/дм3), кремнієва кислота (1,4-32 мг/дм3), ортоборна кислота (40-229 мг/дм3), миш’як (до 2 мг/дм3). Вміст важких металів, пестицидів, токсичних компонентів у ропі озера Саки не перевищує гранично допустимих концентрацій.

Ропа Куяльницького родовища за своїми органолептичними показниками представляє собою прозору, без кольору, без запаху солону на смак рідину з мінералізацією 87,8–171,4 г/дм3, в середньому 132,4 г/дм3. Основною складовою ропи є іони Na+K з вмістом 24,0-51,8 г/дм3 і Cl-іону з вмістом 53,2-102,8 г/дм3. Ропа Куяльницького лиману відноситься до міцних розсолів хлоридного магнієво-натрієвого складу. Основним компонентом, який визначає сольовий склад ропи, є Na+Cl. За вмістом шкідливих і токсичних речовин ропа Куяльницького лиману є безпечною і відповідає встановленим санітарно-гігієнічним нормам для водоймищ культурно-побутового призначення.

Ропа озера «Гопри» прозора, слабо жовтого кольору, зі слабким запахом сірководню, хлоридно-натрієвого складу, високо лужна, значення рН досягає 9,6. Середньорічна мінералізація змінюється від 20,0 г/дм3 до 35, 0 г/дм3. Вміст брому в ропі складає 40,0-42,0 г/дм3, йоду – 2,0 г/дм3, метокремнійової кислоти – 13,0 г/дм3, ортоборної кислоти – 10,0 г/дм3. Вміст важких металів, шкідливих та токсичних компонентів не перевищує граничнодопустимих концентрацій для мінеральних лікувальних вод.

Експлуатаційні балансові запаси лікувальної ропи становлять 798,904 м3/добу за категоріями В+С1.

Лікувальна ропа

Видобуток та використання складають 80,028 м3/добу. Всі ділянки лікувальної ропи експлуатуються.