Ресурси твердих горючих копалин

Ресурси твердих горючих копалин України станом на 01.01.2014 р Ресурси твердих горючих копалин України станом на 01.01.2014 р. – Київ: Державне науково-виробниче підприємство “Державний інформаційний геологічний фонд України”, 2014. – 98 с.

Довідник вміщує відомості про балансові запаси вугілля, торфу, горючих сланців та супутніх вугіллю корисних копалин – германію, метану, бітуму станом на 01.01.2014 р., розподіл запасів по басейнах України, за ступенем розвіданості, глибинами залягання, марковим складом.

Довідник складено на основі даних Державних балансів запасів, інформації регіональних геологічних підприємств, Міненерговугілля, Мінекономіки, Держкомстату.

Редактори видання:
С.І. Примушко
директор ДНВП “Геоінформ України”

Т.Д. Білошапська
заступник директора ДНВП “Геоінформ України”

В.Ф. Величко
головний інженер ДНВП “Геоінформ України”

Випуск склали:
Н.В. Корпан (відповідальний виконавець),
В.О. Романченко, О.І. Шинкаренко, Н.П. Захарченко, О.О. Романюк

ЗМІСТ
ВСТУП
СИРОВИННА БАЗА ТВЕРДИХ ГОРЮЧИХ КОПАЛИН УКРАЇНИ
ВУГІЛЛЯ
     ВУГІЛЛЯ КАМ’ЯНЕ
          Донецький басейн
          Львівсько-Волинський басейн
          Переддобрудзький прогин
     ВУГІЛЛЯ БУРЕ
          Дніпровський басейн
          Дніпровсько-Донецька западина
          Родовища бурого вугілля західних областей України
          Родовища бурого вугілля Західного Причорномор’я
          Вугленосність Криму
ГОРЮЧІ ТА МЕНІЛІТОВІ СЛАНЦІ
ТОРФ
СУПУТНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ ТА КОМПОНЕНТИ
     МЕТАН
     ГЕРМАНІЙ
     БІТУМ