Підсумки геологорозвідувальних робіт на нафту та газ

Підсумки геологорозвідувальних робіт на нафту та газ в Україні Щорічник «Підсумки геологорозвідувальних робіт на нафту та газ в Україні” – Київ: Державна служба геології та надр України, Державне науково-виробниче підприємство «Державний інформаційний геологічний фонд України», 2014р.17 іл., 34 табл. – 126 стор.

Державна служба геології та надр України, Державне науково-виробниче підприємство “Державний інформаційний геологічний фонд України” (ДНВП “Геоінформ України”), відділ обліку родовищ та запасів корисних копалин.

В щорічнику наведені статистичні дані та їх аналіз по підсумках геологорозвідувальних робіт на нафту та газ, які проводились на території України в 2013 році. Для порівняння приведені також показники за 2009-2013рр.

Проведена систематизація і аналіз відповідних показників по організаціях, регіонах, стратиграфічних комплексах, інтервалах глибин.
При складанні щорічника використані матеріали статистичної і планової звітності підприємств Міністерства екології та природних ресурсів України (Мінприроди), НАК “Нафтогаз України”, НАК “Надра України” та інших організацій.

Робота призначена для широкого кола геологів та економістів виробничих і наукових організацій, які займаються питаннями планування геологорозвідувальних робіт на нафту та газ і шляхами підвищення їх ефективності.

Редактори видання:
С.І. Примушко
Директор ДНВП “Геоінформ України”
Т.Д. Білошапська
Заступник директора з геології і науки ДНВП “Геоінформ України”
В.Ф. Величко
головний інженер ДНВП «Геоінформ України»

Випуск підготували:
Г.О. Башкірова (відповідальний виконавець),
Г.В. Полуніна, О.М. Коваль.

ЗМІСТ
Підсумки геологорозвідувальних робіт на нафту та газ за 2013 рік
Таблиця 1. Асигнування на геологорозвідувальні роботи на нафту та газ в Україні
Таблиця 2. Обсяги сейсморозвідувальних робіт МСГТ на нафту та газ, які проводились ДГП “Укргеофізика” в України в 2013 р.
Таблиця 3. Аналіз фонду виявлених структур (об’єктів) по Україні станом на 01.01.2014р.
Таблиця 4. Аналіз фонду підготовлених структур (об’єктів) до пошуково-озвідувального буріння по Україні станом на 01.01.2014 р.
Таблиця 5. Розподіл обсягу глибокого буріння по цільовому призначенню
Таблиця 6. Розподіл обсягу глибокого буріння на нафту та газ по категоріях свердловин
Таблиця 7. Розподіл обсягу глибокого буріння на нафту та газ по інтервалах глибин
Таблиця 8. Розподіл закінчених будівництвом свердловин в Україні по категоріях та продуктивності
Таблиця 9. Основні техніко-економічні показники глибокого буріння на нафту та газ
Таблиця 10. Фонд структур, які знаходяться у глибокому бурінні станом на
01.01.2014 р.
Таблиця 11. Забезпеченість глибокого буріння фондом підготовлених структур
по Україні
Таблиця 12. Родовища нафти та газу, які відкриті в Україні в 2013 році
Таблиця 13. Поклади нафти та газу, які виявлені в Україні в 2013 році
Таблиця 14. Перелік родовищ (ділянок) нафти і газу, запаси яких затверджені (апробовані) ДКЗ України в 2013 р.
Таблиця 15. Розподіл родовищ нафти та газу, які обліковуються Державним балансом запасів корисних копалин України станом на 01.01.2014 р. по типу і величині поточних видобувних запасів
Таблиця 16. Приріст балансових запасів вільного газу, нафти та газового
конденсату за рахунок державного бюджету та власних коштів
підприємств в Україні
Таблиця 17. Розподіл приросту балансових запасів вільного газу, нафти та газового конденсату на родовищах України за 2013 рік
Таблиця 18. Розподіл приросту балансових запасів вільного газу, нафти та газового конденсату за 2013 р. в Східному регіоні по глибинах і стратиграфічних комплексах
Таблиця 19. Розподіл приросту балансових запасів вільного газу та нафти за 2013 р. в Західному регіоні по глибинах і стратиграфічних Комплексах
Таблиця 20. Розподіл приросту балансових запасів вільного газу, нафти та газового конденсату за 2013 р. в Південному регіоні по глибинах і стратиграфічних комплексах
Таблиця 21. Ефективність глибокого буріння в Україні (на метр проходки)
Таблиця 22. Динаміка видобутку нафти, газу та газового конденсату в Україні
Таблиця 23. Розподіл видобутку нафти, газу та газового конденсату з початку розробки (на 01.01.2014 р.) в Східному регіоні по глибинах і стратиграфічних комплексах
Таблиця 24. Розподіл видобутку нафти, газу та газового конденсату з початку розробки (на 01.01.2013 р.) в Західному регіоні по глибинах і стратиграфічних комплексах
Таблиця 25. Розподіл видобутку нафти, газу та газового конденсату з початку розробки (на 01.01.2014 р.) в Південному регіоні по глибинах і стратиграфічних комплексах
Таблиця 26. Розподіл балансових запасів нафти, газу та газового конденсату (коди класів 111+121+122) станом на 01.01.2014 р. в Східному регіоні по глибинах і стратиграфічних комплексах
Таблиця 27. Розподіл балансових запасів нафти, газу та газового конденсату (коди класів 111+121+122) станом на 01.01.2014 р. в Західному регіоні по глибинах і стратиграфічних комплексах
Таблиця 28. Розподіл балансових запасів нафти, газу та газового конденсату (коди класів 111+121+122) станом на 01.01.2014 р. в Південному регіоні по глибинах і стратиграфічних комплексах
Таблиця 29. Розподіл перспективних ресурсів нафти та газу категорії С3 станом на 01.01.2014 р. в Східному регіоні по глибинах і стратиграфічних комплексах
Таблиця 30. Розподіл перспективних ресурсів нафти та газу категорії С3 станом на 01.01.2014 р. в Західному регіоні по глибинах і стратиграфічних комплексах
Таблиця 31. Розподіл перспективних ресурсів нафти та газу категорії С3 станом на 01.01.2014 р. в Південному регіоні по глибинах і стратиграфічних комплексах
Таблиця 32. Розподіл балансових запасів вуглеводнів України по ступеню промислового освоєння станом на 01.01.2014 р.
Таблиця 33. Стан запасів вуглеводнів в Україні на 01.01.2014 р.
Таблиця 34. Розподіл балансових запасів, перспективних ресурсів та видобутку вуглеводнів по надрокористувачах станом на 01.01.2014 р.
Рис. 1. Схема розташування родовищ відкритих в Україні в 2013 р.
Рис. 2. Розподіл обсягу глибокого буріння на нафту та газ в Україні
Рис. 3. Основні техніко-економічні показники глибокого буріння на нафту та газ в Україні
Рис. 4. Забезпеченість глибокого буріння фондом підготовлених структур по Україні
Рис. 5. Розподіл приросту балансових запасів вільного газу за 2013 р. внафтогазоносних регіонах України по інтервалах глибин
Рис. 6. Розподіл приросту балансових запасів нафти та газового конденсату за 2013 р. в нафтогазоносних регіонах України по інтервалах глибин
Рис. 7. Динаміка видобутку нафти, газу та газового конденсату в Україні
Рис. 8. Розподіл балансових запасів вуглеводнів (коди класів 111+121+122) станом на 01.01.2014 р. в Східному регіоні по глибинах та стратиграфічних комплексах
Рис. 9. Розподіл балансових запасів вуглеводнів (коди класів 111+121+122) станом на 01.01.2014 р. в Західному регіоні по глибинах та стратиграфічних комплексах
Рис. 10. Розподіл балансових запасів вуглеводнів (коди класів 111+121+122) станом на 01.01.2014 р. в Південному регіоні по глибинах та стратиграфічних комплексах
Рис. 11. Розподіл перспективних ресурсів нафти категорії С3 станом на 01.01.2014 р. в Східному регіоні по глибинах та стратиграфічних комплексах
Рис. 12. Розподіл перспективних ресурсів вільного газу категорії С3 станом на 01.01.2014 р. в Східному регіоні по глибинах та стратиграфічних комплексах
Рис. 13. Розподіл перспективних ресурсів нафти категорії С3 станом на 01.01.2014 р. в Західному регіоні по глибинах та стратиграфічних комплексах
Рис. 14. Розподіл перспективних ресурсів вільного газу категорії С3 станом на 01.01.2014 р. в Західному регіоні по глибинах та стратиграфічних комплексах
Рис. 15. Розподіл перспективних ресурсів нафти категорії С3 станом на 01.01.2014 р. в Південному регіоні по глибинах та стратигфічних комплексах
Рис. 16. Розподіл перспективних ресурсів вільного газу категорії С3 станом на 01.01.2014 р. в Південному регіоні по глибинах та стратиграфічних комплексах
Рис. 17. Розподіл початкових ресурсів вуглеводнів в нафтогазоносних регіонах України станом на 01.01.2014 р.