Мінерально-сировинна база та надрокористування в Закарпатській області

Мінерально-сировинна база та надрокористування в Закарпатській області Мінерально-сировинна база та надрокористування в Закарпатській області – м.Київ, Державне науково-виробниче підприємство “Державний інформаційний геологічний фонд України”, 2011 р.

Довідник містить відомості щодо стану мінерально-сировинної бази, небезпечних екзогенних геологічних процесів та надрокористування в Закарпатській області.
В довідник включена інформація про розташування та природні умови області, види мінеральної сировини, родовища якої розвідані на її території (кількість родовищ, запаси корисних копалин, їх погашення), поширення та активізацію екзогенних геологічних процесів. Наведені карти розташування родовищ корисних копалин та карти-схеми поширення екзогенних геологічних процесів.
Надається інформація щодо стану надрокористування в області, дані про спеціальні дозволи на користування надрами: дійсні та ті, термін дії яких закінчується у 2011р. Наведено перелік заяв на отримання спецдозволів на користування надрами, що знаходяться в опрацюванні.

Довідник складений на основі даних Державного балансу запасів корисних копалин, Державного водного кадастру (підземні води), Державного кадастру родовищ та проявів корисних копалин, баз даних надрокористування, екзогенних геологічних процесів на замовлення Державної служби геології та надр України.

Розрахований на надрокористувачів, викладачів і студентів вузів, усіх, хто цікавиться станом мінерально-сировинної бази Закарпаття.

Довідник склали:
Корпан Н.В. (відповідальний виконавець),
Полуніна Г.В., Пишна Н.Г., Непапишева Т.В.,
Металіді Г.М., Лисенко В.В.

Редактори:
Примушко С.І., Білошапська Т.Д.,
Величко В.Ф.

ЗМІСТ
1
Розташування та загальна інформація
2 Мінеральні ресурси
2.1 Характеристика мінерально-сировинної бази
2.2 Вуглеводні
2.3 Тверді горючі копалини
2.4 Металічні корисні копалини
2.5 Неметалічні корисні копалини
3 Підземні води
4 Небезпечні екзогенні геологічні процеси
5 Надрокористування
6 Об’єкти надрокористування перспективні для залучення інвестицій
Додатки
Стан мінерально-сировинної бази
Родовища корисних копалин
Діючі спеціальні дозволи на користування надрами на 01-04-2011р.
Надрокористувачі, які мають спецдозволи на користування надрами станом на 01-04-2011р.
Спеціальні дозволи на користування надрами, термін дії яких закінчується у 2011 році
Заяви на отримання спеціальних дозволів на користування надрами, що знаходяться в опрацюванні станом на 01-04-2011р.
Геологічні звіти, що надійшли до Державного геологічного інформаційного фонду у 2010 році
Перелік незавершених геологорозвідувальних робіт, що пройшли державну реєстрацію станом на 01-04-2011р.