Обласні довідки

Мінерально-сировинна база та надрокористування в Закарпатській області

Мінерально-сировинна база та надрокористування в Закарпатській області

Довідник містить відомості щодо стану мінерально-сировинної бази, небезпечних екзогенних геологічних процесів та надрокористування в Закарпатській області. В довідник включена інформація про розташування та природні умови області, види мінеральної сировини, родовища якої розвідані на її території (кількість родовищ, запаси корисних копалин, їх погашення), поширення та активізацію екзогенних геологічних процесів. Наведені карти розташування родовищ корисних копалин та карти-схеми поширення екзогенних геологічних процесів.