Карти

Найменування Масштаб
Карти родовищ корисних копалин по адміністративних областях України та АР Крим (з врізками М1:100000 або М1:200000)

1:500000

Карти родовищ нафти та газу по регіонах України

1:1000000

Карти родовищ окремих видів корисних копалин в межах України (з врізками М1:100000 або М1:200000)

1:1500000

Карти ділянок надр, на які надані спеціальні дозволи на користування надрами, в межах адміністративних областей України та АР Крим (з врізками М1:100000 або М1:200000)

1:500000

Карти ділянок надр, на які надані спеціальні дозволи на користування надрами, по основних видах корисних копалин України (з врізками М1:100000 або М1:200000)

1:500000

Карти ділянок надр, на які надані спеціальні дозволи на користування надрами, по нафтогазоносних регіонах  України (з врізками М1:100000 або М1:200000) з урахуванням власників

1:750000

Карти ділянок надр, на які надані спеціальні дозволи на користування надрами (рідкі та газоподібні вуглеводні) по Україні (з врізками М1:100000 або М1:200000) з урахуванням власників
1:1000000
Комплект карт гідрогеологічної, інженерно-геологічної та еколого-геологічної вивченості території України

1:1000000

Комплект карт прогнозних ресурсів підземних вод

1:1000000
1:5000000

Комплект карт ділянок родовищ питних та технічних підземних вод

1:1000000
1:5000000

Комплект карт ділянок родовищ мінеральних підземних вод

1:1000000
1:5000000

Карта ділянок родовищ теплоенергетичних підземних вод

1:1000000

Карта родовищ лікувальних грязей

1:5000000

Карта водозаборів України

1:750000

Комплект карт державного обліку використання підземних вод

1:5000000

Карта артезіанських свердловин, пробурених за кошти Держбюджету

1:1000000

Комплект карт моніторингу підземних вод

1:5000000

Карта основних річкових басейнів та водогосподарських ділянок

1:1000000

Комплект карт щодо поширення та розвитку екзогенних геологічних процесів

1:1000000
1:5000000

Карти  розташування об’єктів обліку державного балансу (вуглеводні)
1:50000
Карти корисних копалину країни по видах мінеральної сировини
1:500000
Контурні карти  з геологічної вивченості території України

1:500000
1:200000

Контурні карти  з геофізичної вивченості території України
1:750000
Контурні карти з геологічної та геофізичної вивченості території України
1:1500000
Карти розташування нафтогазових свердловин по адміністративних областях та шельфу Чорного та Азовського морів

1:500000

Карти розташування об’єктів обліку державного балансу (метали, неметали)
1:5000000
Геологічні карти резервних ділянок вугільних родовищ

1:50 000
1:100 000

Геологічні карти перспективних для розвідки ділянок кам’яновугільних родовищ

1:50 000
1:100 000

Геолого-промислова карта Донецького басейну
1:200 000
Геолого-промислова карта Львівсько-Волинського басейну
1:200 000
Карта об’єктів Держбалансу запасів вугілля України (Харківська, Донецька, Дніпропетровська області)
1:200 000
Карта розміщення резервних ділянок у Донецькому басейні
1:200 000
Карта розміщення резервних ділянок у Львівсько-Волинському басейні
1:200 000
Карта розміщення резервних ділянок у Дніпровському басейні
1:500 000