Державні баланси запасів корисних копалин

Інформація щодо річних результатів геологорозвідувальних та видобувних робіт на ділянках надр, наданих в користування (нафта, природний газ, конденсат, металічні та неметалічні корисні копалини, корисні копалини для будівництва, вугілля, метан, бітум, германій, сапропель, торф, підземні води, лікувальні грязі тощо).

Забезпечення державних органів влади та надрокористувачів достовірною інформацією щодо стану мінерально-сировинної бази України.

Номер випуску Корисна копалина
ГОРЮЧІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ
ГАЗОПОДІБНІ ГОРЮЧІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ
ДСК 23 Газ природний
25 Гелій
33 Етан, пропан, бутани
115 Азот
111 Газ (метан) вугільних родовищ
РІДКІ ГОРЮЧІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ
ДСК 60 Нафта
47 Конденсат
116 Бітум нафтовий
ТВЕРДІ ГОРЮЧІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ
ДСК 22 Вугілля
92 Торф
6 Бітум
МЕТАЛІЧНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ
РУДИ ЧОРНИХ МЕТАЛІВ
34 Руди заліза
53 Руди марганцю
97 Руди хрому
РУДИ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ
3 Руди алюмінію
ДСК грр 56 Руди міді
61 Руди нікелю
76 Руди свинцю та цинку
Таємно 91 Руди титану
РУДИ РІДКІСНИХ МЕТАЛІВ
Таємно 8 Руди берилію
12 Руди ванадію
грр 21 Руди вольфраму
24 Руди гафнію
Таємно 103 Руди кадмію
46 Руди кобальту
Таємно 51 Руди літію
ДСК 75 Руди ртуті
грр 57 Руди молібдену
ДСК грр 63 Руди олова
89 Руди стронцію
Таємно 90 Руди танталу та ніобію
Таємно 101 Руди цирконію
РУДИ ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ
Таємно 35 Руди золота
ДСК грр 71 Руди платини та платиноїдів
87 Руди срібла
ЕЛЕМЕНТИ РОЗСІЯНІ
26 Германій
Таємно 82 Скандій
РУДИ РІДКОЗЕМЕЛЬНИХ МЕТАЛІВ
104 Ітрієві лантаноїди
РУДИ РАДІОАКТИВНИХ МЕТАЛІВ
ДСК грр 93 Уран
НЕМЕТАЛІЧНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ
ГІРНИЧОХІМІЧНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ
4 Апатит
7 Барит
109 Бішофіт
грр 9 Бор
10 Бром
105 Глауконіт
грр 106 Давсоніт
107 Сапоніт
110 Сапропель
41 Сировина карбонатна для вапнування кислих грунтів
94 Сировина для виробництва мінеральних фарб
42 Сировина карбонатна для кормових домішок
49 Сировина карбонатна для соди
43 Сировина карбонатна для цукрової промисловості
78 Сіль калійна
79 Сіль кухонна
80 Сіль магнієва
81 Сірка
95 Фосфорити
96 Фтор
ГІРНИЧОРУДНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ
ДСК грр 2 Алмази
ДСК 11 Бурштин
грр 15 Вермікуліт
28 Глини бентонітові
31 Графіт
40 Каолін
62 Озокерит
54 Онікс мармуровий
74 Родоніт
1 Сировина абразивна
грр 113 Сировина каменесамоцвітна
Таємно 73 Сировина п’єзооптична
72 Сировина польовошпатова
86 Сланці пірофілітові
100 Цеоліти
НЕРУДНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ ДЛЯ МЕТАЛУРГІЇ
14 Вапняк флюсовий
29 Глина для вогнетривів
32 Доломіт для металургії
44 Кварцит та кварц для вогнетривів
52 Магнезит
68 Пісок формувальний
70 Плавіковий шпат
16 Сировина високоглиноземна
88 Ставроліт
НЕРУДНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА
27 Гіпс та ангідрит
30 Глина тугоплавка
37 Камінь будівельний
38 Камінь облицювальний
39 Камінь пиляльний
48 Крейда будівельна
66 Пісок будівельний
67 Пісок для пісочниць локомотивів
102 Сировина для закладання виїмкового простору
77 Сировина для мінеральної вати та волокон
13 Сировина карбонатна для випалювання на вапно
45 Сировина керамзитова
50 Сировина крем’яна (кристобаліт-опалова)
64 Сировина перлітова
65 Сировина петрургійна
83 Сировина скляна
98 Сировина цегельно-черепична
99 Сировина цементна
85 Сланець менілітовий
108 Сланець тальковий
69 Суміш піщано-гравійна
ВОДИ ПІДЗЕМНІ
19 Питні та технічні підземні води
18 Мінеральні підземні води
20 Теплоенергетичні підземні води
36 Промислові підземні води
ГРЯЗІ ЛІКУВАЛЬНІ
115 Лікувальні грязі
ВОДИ ПОВЕРХНЕВІ
117 Ропа лікувальна