Перелік платних послуг ДНВП “Геоінформ України”

ДНВП «Геоінформ України» оновив перелік платних послуг з метою задоволення актуальних потреб надрокористувачів. Зокрема, Підприємство пропонує послугу попереднього опрацювання геологічних матеріалів, що подаються надрокористувачем до Держгеонадр (отримання спецдозволу без проведення аукціону, продовження строку дії, внесення змін) відповідно до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами зі складанням довідки щодо геологічної характеристики ділянки надр та координат. Ця послуга допоможе уникнути ситуації повернення пакетів документів Держгеонадрами через виявлені помилки у пакеті документів, що забезпечить швидкий розгляд заяви та отримання спецдозволу надрокористувачем. Також, ДНВП «Геоінформ України» готовий надати послугу з підготовки пакету документів на отримання спецдозволу «під ключ».

У складі Підприємства створено Центр геолого-економічних досліджень та експертиз, який здійснює розрахунки розміру збору за надання спецдозволу без аукціону, визначення початкової ціни продажу на аукціоні дозволу на користування надрами (електронний майданчик «Прозорро»), проведення розрахунку вартості геологічної інформації.

Для укладання договорів згідно переліку платних послуг просимо звертатись до заступника генерального директора-директора центру геологоекономічних досліджень Ткаченко Майї Володимирівни, тел. +380 (97) 431-23-50, e-mail: infogeo311@gmail.com

Зміст послуги Вартість (грн)
1
Складання експертного висновку щодо підготовленості об’єкту до виставлення на аукціон 44 609
2
Підготовка пакету документів згідно переліку визначеного в додатку 1 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами та заяви на:
– отримання спеціального дозволу на користування надрами без проведення аукціону (п.8 Порядку);
– продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами (п.14 Порядку);
– внесення змін до спеціального дозволу на користування надрами (п.17 Порядку)”
20 640 – 44 609
(в залежності від обсягу
та складності робіт)
3
Попереднє опрацювання геологічних матеріалів, що подаються до Держгеонадр разом із заявою передбаченою Порядком надання спеціальних дозволів на користування надрами зі складанням відомостей щодо геологічної характеристики ділянки надр:
– на отримання спеціального дозволу на користування надрами без проведення аукціону (п.8 Порядку);
– на продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами (п.14 Порядку);
– на внесення змін до спеціального дозволу на користування надрами (п.17 Порядку)”
10 230 – 44 609
( в залежності від обсягу
та складності робіт)
4
Надання рекомендацій щодо об’єкта інвестування в сфері надрокористування згідно критеріїв замовника 20 640
5
Розробка звітів з оцінки впливу на довкілля +”базова ціна від 350 000
(зі збільшенням в залежності від складності робіт)”
6
Надання експертних висновків щодо перспективності об’єктів надрокористування, проведення геолого-економічних досліджень щодо об’єкта 12 350
7
Підготовка ресурсної довідки по родовищу неметалічних корисних копалин та води 1 405
8
Підготовка ресурсної довідки по родовищу рудних корисних копалин 1 718
9
Підготовка ресурсної довідки по родовищу вуглеводневої сировини або інформації з реєстру нафтових та газових свердловин 1 748
10
Підготовка ресурсної довідки по родовищу з якісними характеристиками корисної копалини (хім.склад,фіз.-мех. властивості) 1 546
11
Опрацювання поданої документації щодо реєстрації РДГВН на відповідність вимогам п.1.7 Порядку та встановлення відсутності дублювання заявлених робіт 3 627
12
Надання послуг з підготовки фондових геологічних матеріалів для подальшого їх тиражування (в паперовому або електронному виді) 1 230
13
Опрацювання фондових геологічних матеpiалів відповідно до заявок придбання геологічної інформації 25 347
14
Надання консультацій з геологічних питань 879
15
Надання екземпляру балансу запасів вуглеводневої сировини та щорічника «Підсумки геологорозвідувальних робіт на нафту та газ в Україні за рік» 9 649
16
Надання екземпляру балансу запасів підземних вод 600
17
Надання екземпляру державних балансів запаcів корисних копалин та відомостей про геологорозвідувальні роботи 300-7 280
18
Визначення гeографічних координат та площі об’єкту надрокористування, побудови ситуаційного плану та перевірки гeографічних координат перетину площ об’єктів надрокористування 1 689 – 3 685
19
Виготовлення паперових та цифрових копій документів від 5грн/стор.
20
Обрахунок вартості вторинної (обробленої) геологічної інформації, як компенсації витрат держави за проведені геологорозвідувальні роботи, відповідно до п.10 Порядку розпорядження геологічною інформацією, затвердженого постановою КМ України від 07.11.2018 р. №939 та Методики визначення вартості геологічної інформації, отриманої за рахунок коштів державного бюджету, затвердженої постановою Кабінету Mіністрів України від 10.12.2008 р. №1075 вуглеводні – 40 000
інші – 30 000
21
Обрахунок вартості збору за надання спеціального дозволу на користування надрами відповідно до Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2004 р. №1374: вуглеводні – 80 000
інші – 30 000
22
Обрахунок розміру платежів при отриманні спеціального дозволу на користування надрами на основі УРП 250 000
23
Державна експертиза проектно-кошторисної документації на всі види геологорозвідувальних робіт. 18 000-96 000 (в залежності від складності робіт)