Послуги

ДНВП «Геоінформ України» надає юридичним та фізичним особам платні послуги:

 • Державна експертиза звітів щодо результатів геологічного вивчення надр, а також інших геологічних матеріалів.
 • Складання висновків щодо доцільності розподілу запасів корисних копалин
 • Підготовка ресурсної довідки по родовищу корисних копалин.
 • Підготовка довідки про стан мінерально-сировинної бази області.
 • Підготовка пакету геологічної документації для отримання спеціальних дозволів на користування надрами.
 • Опрацювання заяв-намірів щодо придбання геологічної інформації.
 • Опрацювання фондових геологічних матеріалів відповідно до заявок придбання геологічної інформації.
 • Надання інформації щодо відсутності (наявності) родовищ корисних копалин на площах, де передбачається розміщення об’єктів господарювання.
 • Надання інформації щодо якісної характеристики та кількості запасів на родовищах и перспективних ділянках, що не розробляються.
 • Надання довідки щодо відсутності (наявності) на заявленій ділянці надр родовищ вуглеводнів, перспективних площ, пробурених нафтових і газових свердловин, їх стану, результатів використання і перспектив нарощування мінерально-сировинної бази вуглеводнів.
 • Надання інформації надрокористувачам щодо наявності на їх ліцензійній ділянці нафтових і газових свердловин і виготовлення копій паспортів свердловин.