Підготовка геолого-економічної оцінки ефективності промислового освоєння родовища

Геолого-економічна оцінка (ГЕО) (російською – геолого-экономическая оценка) ефективності промислового освоєння родовища виконується по кожному об’єкту надрокористування, для якого передбачається промислова розробка. При підготовці геолого-економічної оцінки аналізується і узагальнюється весь доступний матеріал і будується геологічна модель родовища. Детально вивчаються також економічні показники, пов‘язані з розробкою родовища – вартість робочої сили, матеріалів, обладнання, величини податків. Досліджуються також ринки, придатні для збуту продукції.

Розробка ГЕО є доцільною для внутрішнього використання у компанії, яка веде геологорозвідувальні та/або видобувні роботи, оскільки дозволяє точно визначити перспективність об’єкту в поточних економічних умовах, а при наявності у компанії кількох об’єктів – чітко визначити пріоритети на ближню перспективу. Наявність такого аналізу робить привабливішими об’єкти в очах потенційних інвесторів.

ГЕО за своєю сутністю є містком розуміння між геологами і надрокористувачами з одного боку та інвесторами з іншого. Правильно розроблене ГЕО дозволяє легко створити бізнес план розробки родовища і висвітлити відповіді на питання, які цікавлять інвесторів – обсяги коштів, які необхідно залучити, прибутковість об‘єкту, тривалість його роботи.

Найбільш придатною методикою обрахунку інвестиційних проектів для родовищ корисних копалин є методика, розроблена UNIDO (Організація об’єднаних націй з промислового розвитку) у 70-х роках минулого століття для довготривалих проектів із низькою прибутковістю. Прибутковість родовищ не перевищує перших відсотків, а розробка їх триває десятиліттями, а іноді – століттями. Бізнес план, побудований на такій методиці найбільш реалістично відображає прогнозні фінансово-економічні показники на фоні тенденцій світових ринків мінеральної сировини.

Ми готові розробити ГЕО у стандартному вигляді (звіт) для подання до ДКЗ України або іншого органу, який уповноважений затверджувати запаси корисних копалин.

Якщо Ви плануєте залучення інвестицій у геологорозвідувальні роботи або розробку родовища, ми виконаємо розробку бізнес-плану, що зробить Ваш проект привабливим для потенційних інвесторів.