Підготовка довідки про стан мінерально-сировинної бази областей і районів

У зв‘язку із передачею певних повноважень від центральних органів влади органам місцевого самоврядування у районних та обласних адміністрацій з’являються певні можливості щодо управління освоєнням родовищ корисних копалин, які знаходяться на їх територіях. Успішність такого управління може суттєво впливати на величину рентної плати за користування надрами і видобування корисних копалин, яка може значно поповнювати місцеві бюджети.

Наше підприємство є зберігачем геологічної інформації всієї держави, зокрема і про родовища корисних копалин. ДНВП «Геоінформ України» володіє також інформацією про поточний видобуток всіх корисних копалин – горючих, рудних, нерудних, а також підземних вод і лікувальних грязей. Наші спеціалісти можуть якісно підготувати аналітичні матеріали широкого спектру щодо розробки родовищ на території району або області, що дасть якісну основу для якісних управлінських рішень щодо ресурсів у надрах.

У нас зберігається повна інформація про родовища, зокрема і ті, що з різних причин ніколи не розроблялись. Якщо районні або обласні органи влади зможуть підшукати інвестора, здатного почати розробку родовища на їх території, спеціалісти нашого підприємства можуть допомогти підготувати документи для одержання спеціального дозволу на використання надр. ДНВП «Геоінформ України» забезпечить підготовку всієї геологічної інформації для успішного створення видобувного підприємства і забезпечить геологічний супровід його довготривалої ефективної роботи.

Спеціалісти нашого підприємства можуть розробити бізнес-план створення видобувного підприємства і розробки родовища. Ми свідомі того, що для інвесторів саме бізнес-план є основою для прийняття рішення щодо участі у проекті розробки родовища, оскільки саме він містить вичерпну інформацію про фінансово-економічні показники майбутньої роботи видобувного підприємства. Ми готуємо бізнес-плани за методикою UNIDO, найбільш пристосованою до розробки родовищ корисних копалин, оскільки вона орієнтована на проекти з невисокою прибутковістю і роботою протягом десятиліть.